Aktualności

Cztery dni przed uroczystością Narodzenia Pańskiego, podczas uroczystej jutrzni, harcerze Kleryckiego Kręgu Akademickiego wnieśli Betlejemskie Światło Pokoju.

15 grudnia przedstawiciele Kleryckiego Kręgu Akademickiego udali się do Gdańska, by doświadczyć harcerskiej przygody. Druhowie rozpoczęli spotkanie od gry miejskiej, w którą włączyła się również 69 drużyna harcerska „Wilki”. Podczas zmagań uczestnicy zdobywali informacje o historii i topografii gdańskiej starówki. Na zakończenie gracze udali się na wieżę Bazyliki Mariackiej, gdzie dwóch naszych druhów złożyło przyrzeczenie harcerskie, mając przed oczyma nocną panoramę miasta.

8 grudnia, w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, w naszym seminarium przeżywaliśmy dzień skupienia, który poprowadził były ojciec duchowny naszego seminarium ks. Wojciech Głogowski.

„Wolna w Bogu” – 4 grudnia, wspomnienie św. Barbary, dziewicy i męczennicy.

Jak żyć Słowem Bożym? To pytanie zadawali sobie młodzi mężczyźni w czasie dni skupienia, które przeżywali w naszym seminarium w ostatni weekend. Głównym prowadzącym był ks. rektor Wojciech Pikor, który wygłosił cztery konferencje, ukazujące wartość i znaczenie odczytywania Słowa Bożego w życiu człowieka. Uczestnicy mieli okazję wysłuchać również katechezy ojca duchownego naszego seminarium ks. Sławomira Kunki, a także wziąć udział w części warsztatowej prowadzonej przez naszych kleryków. Prowadzący podzielili się również własnym doświadczeniem odkrywania Pana w Słowie Bożym oraz wskazówkami do codziennej lektury i medytacji Pisma Świętego.

„Rekolekcje z GaRaMi” - pod takim hasłem odbyły się rekolekcje Caritas dla osób z niepełnosprawnością i wolontariuszy w dniach 1 - 3 grudnia 2017 r.