Aktualności

W Niedzielę Palmową nasi klerycy po Mszy św. w pelplińskiej bazylice katedralnej wyruszyli do Kościerzyny, gdzie czekało już prawie 4 tys. młodych diecezjan, uczestników 33. Światowego Dnia Młodzieży w Kościerzynie. Jak co roku było to spotkanie pełne wrażeń. Już sama ilość młodzieży zapewniła niecodzienny klimat.

Po raz drugi w 2018 roku włączyliśmy się w akcję oddawania krwi, pod hasłem „Oddaj krew – ratuj życie”

Ostatnie dwa tygodnie Wielkiego Postu to okres rekolekcyjny we wielu parafiach naszej diecezji. Wówczas księża, głosząc nauki dzieciom, młodzieży i dorosłym, mają ręce pełne pracy. Na pomoc im już od wielu lat wyruszają klerycy naszego seminarium.

Podczas gdy nasi obłóczeni bracia pomagali w głoszeniu rekolekcji w różnych parafiach naszej diecezji, alumni roku I i II zostali w seminarium, gdzie przeżywali owocny czas warsztatów.

Wiosenny numer „Spojrzeń” już wydany. Jego tematem przewodnim jest cierpienie Kościoła we współczesnym świecie. Męka Chrystusa nie ogranicza się do jednostkowego wydarzenia, które dokonało się przed wiekami w Jerozolimie. Nasz Pan, będąc obecny w członkach swojego mistycznego Ciała – Kościoła – cierpi, ilekroć Kościół jest prześladowany.

Telewizja Polska w ramach przygotowywanego cyklu filmów historycznych wzięła na swój warsztat wydarzenia tzw. pelplińskiej jesieni. 13 marca nasze seminarium zamieniono na plan filmowy.