Neoprezbiterzy, którzy przyjęli święcenia 31 maja 2014 roku.

KS. KAROL MYSZK

Parafia pw. św. Marcina w Sierakowicach. Licząc od zakończenia wojny, jest piętnastym kapłanem pochodzącym z tej parafii.

Ks. Karol Myszk urodził się 7 października 1986 r. w Kartuzach jako syn Jana i Reginy z domu Parackiej. Maturą zdaną w 2006 r. zakończył naukę w Technikum Ekonomicznym nr 2 przy Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kartuzach. Wówczas wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Pelplińskiej. Święcenia diakonatu przyjął dnia 16 czerwca 2013 z rąk księdza biskupa Wiesława Śmigiela.

Praktyki diakońskie odbywał w parafiach pw. św. Wojciecha w Kartuzach oraz św. Mateusza w Starogardzie Gdańskim.

Mszą prymicyjną odprawił 8 czerwca o godz. 14.00 w kościele pw. św. Marcina w Sierakowicach.

 

KS. STANISŁAW SOKUN

Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Starogardzie Gdańskim.
Ksiądz Stanisław Sokun urodził się 1 maja 1989 r. w Starogardzie Gdańskim jako syn Grzegorza i Alicji z domu Miszewskiej. Ukończył Katolickie Liceum Ogólnokształcącym „Collegium Marianum” w Pelplinie. W 2008 r. wstąpił do pelplińskiego seminarium. Święcenia w stopniu diakonatu przyjął 16 czerwca 2013 r. z rąk Księdza Biskupa Wiesława Śmigiela.

Praktyki diakońskie odbywał w parafiach pw. św. Józefa w Tczewie oraz w kolegiacie pw. Wniebowzięcia NMP w Kartuzach.

Mszą prymicyjną odprawił 1 czerwca o godz. 15.00 w kościele parafialnym pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Starogardzie Gdańskim.

 

KS. MATEUSZ SZULC

Parafia pw. św. Marcina w Sierakowicach. Licząc od zakończenia wojny, jest szesnastym kapłanem pochodzącym z tej parafii.

Ksiądz Mateusz Szulc urodził się 16 grudnia 1985 r. w Kartuzach jako syn Stanisława i Agnieszka z domu Dzięcielskiej. Ukończył Liceum Zawodowe im. Floriana Ceynowy w Kartuzach w specjalizacji Mechanik Pojazdów Samochodowych. Studiował na Wydziale Informatyki Zarządzania i Transportu w Wyższej Szkole Humanistyczno Ekonomicznej w Łodzi, uzyskując w 2008 r. tytuł inżyniera. Formował się w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Pelplińskiej w latach 2008-2014. Święcenia w stopniu diakonatu przyjął 16 czerwca 2013 r. z rąk Księdza Biskupa Wiesława Śmigiela.

Praktyki diakońskie odbywał w parafiach pw. św. Wojciecha w Starogardzie Gdańskim oraz Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Pelplinie.

Mszą prymicyjną odprawił 1 czerwca o godz. 14.00 w kościele pw. św. Marcina w Sierakowicach. Jest szesnastym powojennym powołaniem kapłańskim w tej parafii.

 

 

KS. MATEUSZ SZUMAŁA

Ksiądz Mateusz Szumała urodził się 18 grudnia 1987 r. w Starogardzie Gdańskim jako syn Ryszarda i Ewy z domu Mazur. Pobierał naukę w Szkole Podstawowa i w Gimnazjum w Osieku oraz w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym „Collegium Marianum” w Pelplinie. Do diecezjalnego seminarium wstąpił w 2007 r. Święcenia diakonatu przyjął w 2012 z rąk Księdza Biskupa Wiesława Śmigiela.

Praktyki diakońskie odbywał w kilku parafiach: św. Wojciecha w Starogardzie Gdańskim, św. Kazimierza w Kartuzach, Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Tczewie i św. Michała Archanioła w Kiełpinie.

Mszę prymicyjną odprawił w kościele w Osieku dnia 1 czerwca 2014 r. o godz. 11.30. Licząc od zakończenia wojny, jest piątym kapłanem pochodzącym z tej parafii.

 

KS. MARCIN WOJTASIAK

Ksiądz Marcin Wojtasiak urodził się 5 czerwca 1989 r. w Świeciu jako syn Henryka i Teresy z domu Starszak. Uczył się w klasie o profilu historycznym w I Liceum Ogólnokształcącym w Świeciu, gdzie zdał maturę w 2008 r. W roku ukończenia liceum rozpoczął studia w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Pelplińskiej. Święcenia w stopniu diakonatu przyjął 16 czerwca 2013 r. z rąk Księdza Biskupa Wiesława Śmigiela.

Praktyki diakońskie odbywał w parafiach pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Pelplinie oraz św. Wojciecha w Starogardzie Gdańskim.

Mszą prymicyjną odprawił 1 czerwca o godz. 14.00 w kościele w Dólsku. Jest pierwszym duchownym pochodzącym z tej parafii od czasu jej utworzenia.

 

KS. GRZEGORZ WOROBIEC

Ksiądz Grzegorz Worobiec urodził się 22 listopada 1984 r. w Bytowie jako syn Mirona i Renaty z domu Wiedemann. Ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Bojowników o Wolność i Polskość Ziemi Bytowskiej od 1999 do 2003 r. Studiował w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie od 2004 r., następnie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w latach 2009 – 2011 i ponownie w pelplińskim seminarium. 23 czerwca 2011 r. Święcenia diakonatu przyjął dnia 16 czerwca 2013 z rąk Księdza Biskupa Wiesława Śmigiela.

Praktyki diakońskie odbywał w kartuskiej kolegiacie oraz parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Tczewie.

Mszę prymicyjną odprawił w kościele pw. św. Katarzyny w Bytowie dnia 1 czerwca 2014 r. o godz. 13.00. Licząc od zakończenia wojny, jest szesnastym kapłanem pochodzącym z tej parafii.

 

KS. SEBASTIAN WYDROWSKI

Ksiądz Sebastian Wydrowski urodził się 29 kwietnia 1985 r. w Gdyni jako syn Andrzeja i Joanny z domu Czebiołko. Ukończył III Liceum Ogólnokształcącym w klasie o profilu matury międzynarodowej. Studiował na Uniwersytecie Londyńskim w latach 2004 – 2009 z rocznym pobytem na Uniwersytecie L’Orientale w Neapolu. W 2009 r. rozpoczął formację w pelplińskim seminarium. Święcenia w stopniu diakonatu przyjął 16 czerwca 2013 r. z rąk Księdza Biskupa Wiesława Śmigiela.

Praktyki diakońskie odbywał w parafiach pw. św. Michała Archanioła w Kiełpinie oraz św. Józefa w Tczewie.

Mszę prymicyjną odprawił 1 czerwca 2014 o godz. 13.00 w kościele parafialnym pw. św. Mikołaja w Gdyni. Jest dwudziestym szóstym kapłanem wywodzącym się z tej parafii.