Neoprezbiterzy, którzy przyjęli święcenia 19 maja 2014 roku.