Błogosławieni

Urodził się 22 stycznia 1913 roku w Chełmży. Ukończył szkołę w Chełmży. W 1927 roku wstąpił do harcerstwa. W 1931 roku rozpoczął studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie. 14 marca 1937 roku otrzymał święcenia kapłańskie.

Urodził się 23 grudnia 1892 roku w Lipinkach, powiat świecki. Ukończył szkoły w Lubichowie, Chełmnie i Collegium Marianum w Pelplinie. Studiował w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie. 16 marca 1918 roku otrzymał święcenia kapłańskie.

Urodził się 25 maja 1889 roku w Barłożnie, powiat starogardzki. Ukończył Collegium Marianum i Wyższe Seminarium Duchowne w Pelplinie. 2 kwietnia 1914 roku otrzymał święcenia kapłańskie.

Urodziła się 8 lutego 1906 roku w Starej Hucie, parafia Lipinki, powiat świecki. Przyjęta do nowicjatu Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu w Grodnie 8 stycznia 1933 roku. Po pierwszych ślubach w 1935 roku z uśmiechem i pokorą służyła rodzinom, dzieciom oraz chorym w domu sióstr nazaretanek w Nowogródku.

Urodził się 11 czerwca 1907 roku w Krajenkach k. Tucholi. Do szkoły podstawowej uczęszczał w Gręblinie, parafia Wielki Garc. Tam spędził dzieciństwo. W 1927 roku wstąpił do Zakonu Karmelitów w Krakowie. Swoją formację i studia odbywał we Lwowie, Krakowie i Rzymie, gdzie 15 lipca 1934 roku przyjął święcenia kapłańskie

Urodziła się 12 stycznia 1874 roku w Nowym Wiecu k. Skarszew. Ochrzczona w kościele filialnym parafii skarszewskiej w Szczodrowie. Wychowana w katolickiej rodzinie, pielęgnującej tradycje patriotyczne.

Urodził się 17 listopada 1910 roku w Czyczkowach (parafia Brusy). Ukończył Collegium Marianum w Wadowicach. Studiował w Wyższym Seminarium Duchownym Księży Pallotynów w Ołtarzewie. 2 sierpnia 1936 roku otrzymał święcenia kapłańskie.