Urodził się 17 listopada 1910 roku w Czyczkowach (parafia Brusy). Ukończył Collegium Marianum w Wadowicach. Studiował w Wyższym Seminarium Duchownym Księży Pallotynów w Ołtarzewie. 2 sierpnia 1936 roku otrzymał święcenia kapłańskie.

Pracował jako katecheta w Ołtarzewie. Wyróżniał się głęboką modlitwą, ujmującą dobrocią, rzetelnym wypełnianiem obowiązków oraz odwagą w obronie wolności i godności człowieka.

Wyznał: "Za najszczęśliwsze uważam chwile w swym życiu, które przepędziłem na serdecznej modlitwie, w bezpośrednim obcowaniu z Bogiem."

Uczył: "Nie godność, nie władza daje szczęście, ale zbliżenie się do Boga – miłość."

Aresztowany 16 maja 1941 roku przez gestapo, przewieziony na Pawiak, a następnie do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu.

Zmarł 16 października 1941 roku

Beatyfikowany 13 czerwca 1999 roku przez Jana Pawła II