Urodził się 11 czerwca 1907 roku w Krajenkach k. Tucholi. Do szkoły podstawowej uczęszczał w Gręblinie, parafia Wielki Garc. Tam spędził dzieciństwo. W 1927 roku wstąpił do Zakonu Karmelitów w Krakowie. Swoją formację i studia odbywał we Lwowie, Krakowie i Rzymie, gdzie 15 lipca 1934 roku przyjął święcenia kapłańskie

Posługiwał jako prefekt i profesor krakowskiego Seminarium Karmelitów. 1 listopada 1939 roku został przeorem klasztoru w Krakowie. W miejsce innego zakonnika oddał się w ręce gestapo 4 grudnia 1940 roku.

Był więźniem obozów w Sachsenhausen i Dachau. Ciężką pracą oraz przykładem życia modlitewnego służył współwięźniom dodając im otuchy. Na dwa miesiące przed wyzwoleniem, dobrowolnie podjął się posługi wśród, przebywających w oddzielnej części obozu, więźniów zarażonych tyfusem plamistym. Przygotowując się do tej służby, powiedział jednemu ze współbraci w kapłaństwie:

"Decyzję podejmuję w pełni świadomości ofiary ze swego życia."

Wśród cierpiących apostołował 21 dni.

Zarażony tyfusem, zmarł 25 marca 1945 roku

Beatyfikowany 13 czerwca 1999 roku przez Jana Pawła II