Urodził się 25 maja 1889 roku w Barłożnie, powiat starogardzki. Ukończył Collegium Marianum i Wyższe Seminarium Duchowne w Pelplinie. 2 kwietnia 1914 roku otrzymał święcenia kapłańskie.

Duszpasterz w Łęgowie i parafii św. Mikołaja w Gdańsku. Działacz religijny i patriotyczny. Od roku 1924 duszpasterz kościoła dla Polaków św. Stanisława Biskupa Męczennika w Wolnym Mieście Gdańsku.

Aresztowany 1 września 1939 roku i wywieziony do obozu Stutthof. Współwięźniowi wyznał:

"W obozie, wykonując poniżające prace

czułem się jak na ambonie na oczach więźniów

I dbałem o to, żeby kazanie dobrze wypadło.

Myślę, że to były moje najlepsze kazania."

Rozstrzelany w Wielki Piątek 22 marca 1940 roku

Beatyfikowany 13 czerwca 1999 roku przez Jana Pawła II.