Urodził się 22 stycznia 1913 roku w Chełmży. Ukończył szkołę w Chełmży. W 1927 roku wstąpił do harcerstwa. W 1931 roku rozpoczął studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie. 14 marca 1937 roku otrzymał święcenia kapłańskie.

Kapelan biskupa chełmińskiego, Stanisława Okoniewskiego, w Pelplinie. Od 2 lipca 1938 roku wikariusz parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Toruniu. Aresztowany 11 września 1939 roku. Uwolniony i aresztowany ponownie 18 października 1939 roku, osadzony w forcie VII w Toruniu, a następnie przewieziony do obozu w Stutthof, Sachsenhausen, a w grudniu 1940 roku do Dachau.

W obozach organizował życie religijne, modlitwy, Msze Święte, sakrament pokuty. W 1943 roku jako więzień Dachau, sparafrazował wiersz Juliusza Słowackiego, pisząc zamiast: "Smutno mi Boże," "Radosnym Panie" (fragment):

"Radosnym Panie! Nie siedzę bezczynnie

Z Chrystusa życiodajną łącząc się ofiarą

Gdy bracia moi za Ojczyznę walczą;

Więc, że więzień za Ojczyznę walczyć może,

Radosnym Boże!"

Zmarł 23 lutego 1945 roku na tyfus plamisty i zapalenie płuc.

Beatyfikowany 7 czerwca 1999 roku przez Jana Pawła II.