Ks. infułat Jerzy Buxakowski urodził się w 1926 r. w Fordonie. W czasie wojny działał w Szarych Szeregach. Przyjął święcenia kapłańskie w Pelplinie 2 października 1949 r. Na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie studiował sakramentologię i doktoryzował się. Pracował jako wikariusz w parafii w Brodnicy n/Drwęcą, co lubił często wspominać.

Na KUL-u habilitował się w 1984 r. Od 1956 r. pracował w Pelplinie. Najpierw w Niższym Seminarium Duchownym, następnie w Collegium Marianum i równocześnie był profesorem w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie. Przez 16 lat pełnił funkcję rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie.Był autorem licznych książek z zakresu teologii dogmatycznej, materiałów dla duszpasterstwa rodzin. Współpracował z kard. Karolem Wojtyłą, kard. Stefanem Wyszyńskim i bł. ks. Jerzym Popiełuszką.

Przez 16 lat był rektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie i profesorem tej uczelni.

Był jednym z prekursorów od 1964 r. krajowego duszpasterstwa służby zdrowia. W latach 1964-1976 był ogólnopolskim duszpasterzem lekarzy. Ogromnie zaangażowany w duszpasterstwo rodzin w Polsce, przez wiele lat pełnił funkcję sekretarza Komisji Episkopatu ds. Rodzin.Dla nas, obrońców życia był jak ojciec i wielki przyjaciel. Kiedy w latach 90. walczyliśmy o prawną ochronę dziecka poczętego, był bardzo częstym gościem komisji sejmowych jako sekretarz Komisji Episkopatu Polski ds. Rodziny. Mówił nam wtedy, jak to dobrze, że jesteście, bo gdy zaczynałem moją walkę o życie, byłem sam. Był pierwszym przewodniczącym Komisji Episkopatu ds. Służby Zdrowia i sekretarzem Komisji ds. Spraw Rodziny. Współpracując z kard. Wyszyńskim przygotowywał najważniejsze dokumenty, dotyczące rodzin, również do komisji II Soboru Watykańskiego. Przygotował na prośbę kard. Wyszyńskiego dokument nt. aborcji. W profetyczny sposób już wówczas przewidział, że nastąpi liberalizacja poglądów i relatywizm u osób, które zabiły swoje dziecko, jeśli będą sobie wmawiały, że nic się nie stało. I ten relatywizm będzie niszczył kulturę i wiarę.

Był wielkim naukowcem i teologiem dogmatycznym. Dogmatyka dziś kojarzy się z ograniczeniami, a ks. Profesor oddychał dogmatami, był to jego żywioł. Każdą sytuację, dyskusję, spór polityczny, potrafił wywieść z zagadnień teologii i użyć argumentów antropologicznych, które miały służyć człowiekowi. Gdy się spotykaliśmy, słuchaliśmy go z fascynacją. Był wychowawcą młodych do samego końca życia, był czynny jako naukowiec. Wspierał obrońców życia nie tylko moralnie, ale też finansował nasze programy, co nas wzruszało, bo nie był zamożnym człowiekiem. Uczestnicząc wczoraj w nieszporach w katedrze pelplińskiej, odczułam radość Zmartwychwstania. Był jak opoka. On był gotowy żeby przejść do Pana. To wielka rzecz pracować z człowiekiem takiego formatu.

Współpracował z kard. Karolem Wojtyła, kard. Stefanem Wyszyńskim, ks. Jerzym Popiełuszką. Wygłaszał liczne odczyty za granicą, między innymi we Włoszech, Niemczech, Jugosławii, Portugalii, Hiszpanii i USA. Był członkiem wielu stowarzyszeń teologicznych w Polsce i za granicą. W latach 1982 - 1992 był przewodniczącym Konferencji Rektorów Wyższych Seminariów Duchownych w Polsce.

Napisał kilka podręczników z zakresu teologii dogmatycznej. Do niedawna pełnił liczne i ważne funkcje w diecezji pelplińskiej, szczególnie w ramach formacji kapłańskiej, rady biskupiej, rady kapłańskiej. Był przewodniczącym Rady Programowej Radia Głos, którego 17 rocznica powstania przypada właśnie dzisiaj.

Do czerwca tego roku prowadził wykłady w WSD w Pelplinie z teologii dogmatycznej, ale także z teologii rodziny, liturgiki i sakramentologii. Odznaczony przez różne organizacje a także przez prezydenta RP.

Kiedy w 2009 r. obchodził 60-lecie święceń prezbiteratu biskup pelpliński Jan Bernard Szlaga powiedział, że ks. Buxakowski jest "diamentowym zwycięzcą swojego czasu, niepokonany i obdarzony szczególnym darem łaski". Z tej okazji w liście gratulacyjnym, kard. Henryk Gulbinowicz napisał o jubilacie: "Dziesiątki lat niestrudzonej pracy, naznaczone odpowiedzialnością w głoszeniu prawdy, budzeniu sumień, kształtowaniu patriotycznych postaw wśród młodzieży a także wszczepianie dobrych obyczajów są pięknymi kartami złożonymi na ołtarzu polskiej nauki teologicznej, cechuje ks. Buxakowskiego". Współpracę ks. infułata Buxakowskiego z bł. Janem Pawłem II potwierdził wówczas w specjalnym słowie kard. Stanisław Dziwisz.

Ks. Jerzy Buxakowski, wieloletni profesor Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie, jeden z najbardziej zasłużonych kapłanów diecezji pelplińskiej, podczas drugiej wojny światowej żołnierz "Szarych Szeregów", ps. "Cis", zmarł 27 listopada w Pelplinie.