Moderatorzy to osoby, które troszczą się o prawidłowe funkcjonowanie seminarium. Do grona przełożonych należą:

Moderatorzy zewnętrzni - zajmujący się sprawami związanymi z codziennym funkcjonowaniem uczelni:

 • Rektor, który kieruje Seminarium,
 • Wicerektor, odpowiedzialny za wewnętrzny porządek;
 • Prefekt Studiów, kieruje sprawami związanymi z dydaktyką i nauką;
 • Dyrektor Administracyjny, zarządzający stroną materialną uczelni.

Moderatorzy wewnętrzni, czyli ojcowie duchowni, sprawujący pieczę nad rozwojem duchowym alumnów, to znaczy celebrują Msze święte w seminaryjnych kaplicach, głoszą kazania, służą nam w sakramencie spowiedzi oraz pomagają w kierownictwie duchowym, troszcząc się o to, żeby przyjaźń z Jezusem rozwijała się, a przyszli księża byli, jak to określił Benedykt XVI "specjalistami do modlitwy".

Oczywiście najważniejszym przełożonym Wyższego Seminarium Duchownego jest Biskup Diecezjalny, to do niego należy podejmowanie najważniejszych decyzji związanych z uczelnią, moderatorami, jak i alumnami.

Obecni moderatorzy naszego seminarium:

 • Rektor : ks. prof. Wojciech Pikor
 • Wicerektor: ks. dr Tomasz Huzarek
 • Dyrektor ekonomiczny: ks. mgr lic. Tomasz Patoka
 • Prefekt studiów : ks. dr Arkadiusz Drzycimski
 • Ojciec duchowny: ks. dr Rafał Barciński
 • Ojciec duchowny: ks. dr Sławomir Kunka
 • Ojciec duchowny: ks. mgr Jarosław Kubiak
 

 

Rektor Ks. Wojciech Pikor

Informacje o kapłanie

Tytuł naukowy: profesor nauk teologicznych

Inne funkcje: wykładowca na WT UMK w Toruniu, wykładowca WSD w Pelplinie (egzegeza Starego Testamentu, teologia biblijna, wstęp do Pisma Świętego, język hebrajski), moderator Dzieła Biblijnego, członek zarządu Stowarzyszenia Biblistów Polskich (kadencja 2013-2018)

Święcenia kapłańskie: 1994

Studia specjalistyczne, stopnie i tytuły naukowe:

 • Wydział Teologiczny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (1994-1996) – licencjat teologii biblijnej
 • Papieski Instytut Biblijny, Rzym (1996-1999) – licencjat nauk biblijnych
 • Papieski Uniwersytet Gregoriański (1999-2001) – doktorat nauk teologicznych z zakresu biblistyki
 • doktor habilitowany nauk teologicznych z zakresu biblistyki, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (2009)
 • profesor nauk teologicznych (2015)

Praca po studiach:

 • wikariusz w parafii NSJP w Starogardzie Gdańskim, katecheta w Gimnazjum nr 1 w Starogardzie Gd. (2001-2003)
 • wykładowca Pisma Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie (2001- )
 • prefekt studiów w WSD Pelplin (2003-2004)
 • wykładowca w Instytucie Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (2003-2014)
 • wykładowca na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (2014- )
 • rektor WSD w Pelplinie (2015- )

 

 

Wicerektor Ks. dr Tomasz Huzarek

Data i miejsce urodzenia: 21.09.1973 w w Starogardzie Gdańskim

Parafia pochodzenia: Św. Wojciecha w Starogardzie Gdańskim

Święcenia kapłańskie: 1999 rok z rąk ks. bp. Jana Bernarda Szlagi

Parafia po święceniach: św. Józefa w Tczewie

Studia specjalistyczne:

 • Wydział Teologiczny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie – doktorat nauk humanistycznych w zakresie filozofii
 • Wydział Teologiczny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie – teologia moralna – doktorat

Praca po studiach:

 • od 2013 roku prefekt studiów Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Pelplińskiej
 • od 2013 roku adiunkt na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Przedmioty wykładane w WSD w Pelplinie: etyka, historia filozofii

Przedmioty wykładane na innych uczelniach: podstawowe zagadnienia z filozofii, antropologia filozoficzna, filozofia społeczno-polityczna, etyka mediatora

Zainteresowania: dobra lektura, Pielgrzymki (rowerowe i piesze)

Uprawiane sporty: bieganie, pływanie (kąpiele zimowe)

 

 

 

Prefekt studiów ks. dr Arkadiusz Drzycimski

Data i miejsce urodzenia: 27-06-1984 r. Tuchola

Parafia pochodzenia: Boże Ciało Tuchola

Funkcje pełnione jako kleryk: kontakt z pielgrzymem, dziekan alumnów

Święcenia kapłańskie: 31.05 2009

Parafia po święceniach: WNMP Kartuzy (2009-2011)

Studia specjalistyczne:

 • Teologia pastoralna w Instytucie Teologii Pastoralnej i Katechetyki na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (2011-2015)
 • Bioetyka w Międzywydziałowym Instytucie Bioetyki Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie (studia podyplomowe - 2012-2014)
 • Bioetyka na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
  (studia podyplomowe - 2015-2016)

Praca po studiach

 • Prefekt Liceum Katolickiego Collegium Marianum im. Jana Pawła II i wychowawca internatu ww. szkoły (2015-2016)

Przedmioty wykładane w WSD w Pelplinie: teologia pastoralna, bioetyka

Zainteresowania: dzienniki i książki podróżnicze, seriale polityczne

 

 

 

Dyrektor administracyjny Ks. mgr lic. Tomasz Patoka

Data i miejsce urodzenia: 1966 r. w Gdyni

Święcenia kapłańskie: 1991 rok z rąk ks. bp. Mariana Przykuckiego

Parafia po święceniach: św. Jana w Toruniu

Studia specjalistyczne:

 • Wydział Teologiczny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie – teologia fundamentalna (1992-1994) – licencjat
 • Papieski Uniwersytet Gregoriański w Rzymie (1994/1995)
 • Wydział Teologiczny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie (1995/1996)

Praca po studiach:

 • 1997-2000 – moderator Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie
 • 2000-2008 – Collegium Marianum

w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Pelplińskiej

 • 2011/2012 – ojciec duchowny
 • od 2012 – dyrektor administracyjny

Przedmioty wykładane w WSD w Pelplinie: chrystologia, eklezjologia fundamentalna

 

 

 

Ojciec Duchowny Ks. dr Rafał Barciński

Data i miejsce urodzenia: 09.02.1977 roku w Starogardzie Gdańskim

Parafia pochodzenia: św. Wojciecha w Starogardzie Gdańskim

Funkcje pełnione jako kleryk: Kantor Chóru, prezes Kleryckiego Koła Misyjnego

Święcenia kapłańskie: 2003 rok z rąk ks. bp. Jana Bernarda Szlagi

Parafia po święceniach: Wszystkich Świętych w Skórczu

Studia specjalistyczne:

 • Wydział Teologiczny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie – teologia duchowości (2009) – doktorat
 • Centrum Formacji Duchowej w Krakowie – szkoła formatorów

Praca po studiach:

 • W trakcie studiów kapelan Sióstr Urszulanek SJK w Lublinie
 • Od 2009 roku Ojciec Duchowny w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Pelplińskiej

Przedmioty wykładane w WSD w Pelplinie: teologia duchowości, teologia rozwoju duchowego, kierownictwo duchowe

Zainteresowania: beletrystyka, muzyka, wędrówki górskie, technika, teologia, psychologia, praca z młodzieżą i dziećmi, formacja duchowa

Uprawiane sporty: siatkówka, pływanie

 

 

 

Ojciec Duchowny Ks. Sławomir Kunka

Data i miejsce urodzenia: 13.03.1979r.

Parafia pochodzenia: Wszystkich Świętych w Skórczu

Funkcje pełnione jako kleryk: Dziekan Alumnów, zastępca redaktora kleryckiego czasopisma "Spojrzenia", odpowiedzialny za Koło Przyjaciół "Szpitalika" (MDPS)

Święcenia kapłańskie: 2004r.

Parafia po święceniach: św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Bytowie, MBKP w Chojnicach

Studia specjalistyczne:

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski - teologia dogmatyczna

Praca po studiach:

 • adiunkt Katedry Historii Dogmatów Wydziału Teologicznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
 • wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Przedmioty wykładane WSD w Pelplinie: teologia dogmatyczna

Zainteresowania: kuchnia włoska, polska kinematografia

Uprawiane sporty: KUL-turystyka (do 2015)

 

Ojciec Duchowny Ks. Jarosław Kubiak

Data i miejsce urodzenia: 14.01.1978, Czarne

Parafia pochodzenia: Matki Bożej Królowej Polski w Człuchowie

Funkcje pełnione jako kleryk: Współtwórca kleryckiej grupy "Caritas"

Święcenia kapłańskie: 30.05.2004r.

Parafia po święceniach: NSPJ w Starogardzie Gdańskim, MBKP w Chojnicach, św. Andrzeja Boboli w Świeciu

Praca po studiach:

 • Katecheta w liceum ogólnokształcącym w Świeciu

Zainteresowania: kolejnictwo

Uprawiane sporty: jazda na rowerze