MOST MODLITEWNY II EDYCJA

„Muszę być kapłanem wedle serca Chrystusa”;

„Kapłan nie może być tylko poczciwym; on musi być świętym”

- Bł. ks. Stefan Wincenty Frelichowski.

 „Dajcie mi święte rodziny, a ja wam dam świętych kapłanów”

- Sługa Boży Stefan Kardynał Wyszyński.

 

            29 listopada 2015 zaproponowaliśmy wszystkim duszpasterzom, a przez nich poszczególnym wspólnotom parafialnym naszej diecezji, nową formę łączności modlitewnej z Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie. Każdego dnia, począwszy od I niedzieli Adwentu 2015 r., modlimy się za konkretne wspólnoty parafialne naszej diecezji, kapłanów, rodziny, osoby konsekrowane, wszystkich samotnych, chorych, cierpiących, nie wyłączając też z pamięci modlitewnej zmarłych parafian. Pamiętając w modlitwie o danej parafii, przybliżamy sobie równocześnie jej. Tę parafię natomiast zapraszamy tego dnia do modlitwy za Wyższe Seminarium Duchowne, za wszystkich kleryków, moderatorów, wychowawców i profesorów naszego seminarium, z troską o kształtowanie świętych kapłanów.

Celem naszego pomysłu jest budowanie wspólnoty diecezjalnej i pobudzenie do współodpowiedzialności za kształtowanie powołań oraz duszpasterstwo przez modlitwę, ofiarowane trudy i wyrzeczenia. Sami alumni mają ten sposób okazję, by poznawać parafie naszej diecezji, wyrażając równocześnie wdzięczność za wsparcie duchowe i materialne, jakie płynie ze strony parafii naszej diecezji dla seminarium w Pelplinie. 

 

Formy Mostu modlitewnego

Seminarium:

 • modlitwa za daną parafię podczas codziennych modlitw oraz Eucharystii,
 • środowa Eucharystia w intencji parafii włączonych w Most modlitewny w danym tygodniu,
 • czwartkowa Eucharystia w intencji powołań,
 • wieczorna adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji danej parafii, jej duszpasterzy i wiernych,
 • wieczorny różaniec w Radiu Głos w intencji danej parafii,
 • informacje o danej parafii na tablicy ogłoszeń w gmachu seminarium na I p.

Parafia:

 • modlitwa za seminarium podczas Mszy świętej,
 • modlitwa za seminarium poza Mszą św. (adoracja Najświętszego Sakramentu, nabożeństwa okresowe),
 • modlitwy w rodzinach za seminarium,
 • modlitwa osób chorych (prośba o taką modlitwę podczas odwiedzin w I soboty miesiąca).

Terminarz

 • Most modlitewny podejmowany jest w dni, w których alumni przebywają w seminarium,
 • Kolejność parafii włączonych w Most modlitewny następuje zgodnie z porządkiem alfabetycznym dekanatów.
 • Porządek Mostu modlitewnego w II semestrze roku akademickiego 2016/2017:
  • 26 lutego - 6 marca - dekanat borzyszkowski
  • 7-14 marca - dekanat bruski
  • 15-28 marca - dekanat bytowski
  • 29 marca - 5 kwietnia - dekanat chojnicki
  • 6-26 kwietnia - dekanat czerski
  • 27 kwietnia - 9 maja - dekanat człuchowski
  • 10-18 maja - dekanat główczycki
  • 19-27 maja - dekanat gniewiński
  • 28 maja - 4 czerwca - dekanat gniewski
  • 5-14 czerwca - dekanat jeżewski
  • 15-23 czerwca - dekanat kamieński

 

Informacje o „moście”

 • Dwutygodnik „Pielgrzym” – co dwa tygodnie informacja o kolejnych parafiach włączonych w Most modlitewny,
 • strony internetowe: www.seminarium.pelplin.diecezja.org; www.radioglos.pl,
 • listownie – dwa tygodnie przez rozpoczęciem Mostu modlitewnego w danym dekanacie zostanie wysłany pocztą na adres poszczególnych parafii pakiet zawierający list rektora, propozycje modlitw, terminarz, pismo kleryckie „Spojrzenia”.