MOST MODLITEWNY II EDYCJA

„Muszę być kapłanem wedle serca Chrystusa”;

„Kapłan nie może być tylko poczciwym; on musi być świętym”

- bł. Stefan Wincenty Frelichowski.

 „Dajcie mi święte rodziny, a ja wam dam świętych kapłanów”

- sługa Boży Stefan Kardynał Wyszyński.

 

            Od 29 listopada 2015 zaproponowaliśmy wszystkim duszpasterzom a przez nich poszczególnym parafiom naszej diecezji i konkretnym parafianom nową formę wzajemnej modlitwy z naszym Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie. Każdego dnia, począwszy od I niedzieli Adwentu, modlimy się za konkretne wspólnoty parafialne naszej diecezji, kapłanów, rodziny, osoby konsekrowane, wszystkich samotnych, chorych, cierpiących, nie wyłączając też z pamięci modlitewnej zmarłych parafian. Każdego dnia pamiętamy w modlitwie o danej parafii, przybliżając sobie jednocześnie charakterystykę wspólnoty parafialnej. Konkretną parafię natomiast danego dnia zapraszamy do modlitwy za nasze Wyższe Seminarium Duchowne, za wszystkich kleryków, moderatorów, wychowawców i profesorów naszego seminarium, z troską o kształtowanie świętych kapłanów.

Istotą MOSTU Modlitewnego jest wzajemna modlitwa wspólnoty WSD za poszczególne wspólnoty parafialne naszej diecezji i parafii za nasze WSD z troską o kształtowanie nowych i aktualnych powołań do służby Bożej.

Celem naszego pomysłu jest budowanie wspólnoty diecezjalnej i pobudzenie do współodpowiedzialności za kształtowanie powołań oraz duszpasterstwo przez modlitwę, ofiarowane trudy i wyrzeczenia.

 

Cel

 • budowanie więzi modlitewnej między WSD i diecezją,
 • budzenie i wspieranie powołań w parafiach,
 • poznawanie parafii przez alumnów,
 • podziękowanie za wsparcie ze strony parafii dla seminarium.

 

Formy „mostu”

Seminarium:

 • modlitwa za daną parafię podczas codziennych modlitw, podczas Eucharystii,
 • środowa Eucharystia sprawowana w intencji parafii włączonych w „most” w danym tygodniu,
 • czwartkowa Eucharystia w intencji powołań,
 • wieczorna adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji danej parafii, jej duszpasterzy i wiernych,
 • wieczorny różaniec w Radiu Głos w intencji danej parafii,
 • informacje o danej parafii na tablicy ogłoszeń w gmachu seminarium na I p.

Parafia:

 • modlitwa za seminarium podczas Mszy świętej,
 • modlitwa za seminarium poza Mszą św. (adoracja Najświętszego Sakramentu, nabożeństwa okresowe),
 • modlitwy w rodzinach za seminarium,
 • modlitwa osób chorych (prośba o taką modlitwę podczas odwiedzin w I soboty miesiąca).

 

Terminarz

 • „Most modlitewny”  podejmowany jest w dni, w których alumni przebywają w seminarium,
 • kolejność wg porządku alfabetycznego dekanatów:
  • 26 lutego - 6 marca - dekanat borzyszkowski
  • 7-14 marca - dekanat bruski
  • 15-28 marca - dekanat bytowski
  • 29 marca - 5 kwietnia - dekanat chojnicki
  • 6-26 kwietnia - dekanat czerski
  • 27 kwietnia - 9 maja - dekanat człuchowski
  • 10-18 maja - dekanat główczycki
  • 19-27 maja - dekanat gniewiński
  • 28 maja - 4 czerwca - dekanat gniewski
  • 5-14 czerwca - dekanat jeżewski
  • 15-23 czerwca - dekanat kamieński

 

Informacje o „moście”

 • Dwutygodnik „Pielgrzym” – co dwa tygodnie informacja o kolejnych parafiach włączonych w „most modlitewny”,
 • strony internetowe: www.seminarium.pelplin.diecezja.org; www.radioglos.pl,
 • listownie – dwa tygodnie przez rozpoczęciem „mostu” w danym dekanacie zostanie wysłany pocztą na adres poszczególnych parafii pakiet zawierający list rektora, propozycje modlitw, terminarz, pismo kleryckie „Spojrzenia”.