Nagrania homilii z uroczystości, w których uczestniczą klerycy Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Pelplińskiej.
Nagrania zostały umieszczone dzięki radioglos.pl