Neoprezbiterzy

Neoprezbiterzy, którzy przyjęli święcenia 3 czerwca 2017 roku.

Neoprezbiterzy, którzy przyjęli święcenia 14 maja 2016r.

Neoprezbiterzy, którzy przyjęli święcenia 23 maja 2015 roku.

Neoprezbiterzy, którzy przyjęli święcenia 31 maja 2014 roku.

Neoprezbiterzy, którzy przyjęli święcenia 19 maja 2014 roku.

Neoprezbiterzy, którzy przyjęli święcenia 27 maja 2012 roku.

Neoprezbiterzy, którzy przyjęli święcenia 29 maja 2011 roku.

Neoprezbiterzy, którzy przyjęli święcenia w 2010 roku.

Neoprezbiterzy, którzy przyjęli święcenia w 2009 roku.