Apostolstwo Trzeźwości

Członkowie Koła Apostolstwa Trzeźwości zajmują się przede wszystkim pomocą przy organizacji rekolekcji dla osób uzależnionych i cierpiących z powodu uzależnienia swoich bliskich. Rekolekcje te odbywają się cyklicznie w Pelplinie. Jest to czas poświęcony zarówno Panu Bogu, jak i drugiemu człowiekowi.

Nie tylko uczymy się, jak rozmawiać z osobami uzależnionymi, ale również nabywamy potrzebnych umiejętności, które mogą ułatwić nam wspierać osoby z tymi problemami w przyszłej pracy duszpasterskiej. Do działalności koła należy także organizowanie audycji radiowych i modlitw w seminaryjnej kaplicy w czasie Tygodnia Modlitw o Trzeźwość Narodu.

 

Odpowiedzialny: kl. Przemysław Klasa