Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

Kleryckie Koło Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży przy Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie działa we współpracy z Zarządem Diecezjalnym KSM.

Bierzemy udział we wszelkich inicjatywach diecezjalnych od Zjazdu, po szkolenia i rekolekcje, pomagając przy organizacji tych wydarzeń. Dzięki temu sami możemy formować się w KSM oraz ubogacać świadectwem młodych ludzi, którym w przyszłości będziemy służyć. Również nam bliskie jest zawołanie: „Przez cnotę, naukę i pracę służyć Bogu i Ojczyźnie – Gotów!”.

Odpowiedzialny: Kl. Rafał Okroj