Klerycki Krąg Akademicki

Klerycki Krąg Akademicki to harcerska wspólnota funkcjonująca przy WSD w Pelplinie. Jej posługa ma charakter przede wszystkim patriotyczny. Polega ona m.in. na organizowaniu apeli, promowaniu sylwetki bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego, który jest naszym patronem, a także spotykanie się z harcerzami Chorągwi Gdańskiej przy okazji zbiórek.

Podczas tych spotkań klerycy pokazują, że wartości ewangeliczne są nieustannie aktualnie, pomagając młodym ludziom – często pogubionym, lecz ambitnym – odnaleźć drogę do Pana Boga poprzez bycie razem oraz dbanie o honor i dobre imię naszej Ojczyzny.

Odpowiedzialny: kl. Arkadiusz Pałys.