Kleryckie Koło Misyjne

Z różnych przekazów wiadomo, że już w okresie rozbiorów klerycy wspierali misje nie tylko modlitwą. Działalność misyjna w seminarium istniała długo przed powstaniem Kleryckiego Koła Misyjnego (KKM). KKM powstało 6 lutego 1927 r. jako odpowiedź na nauczanie papieża Piusa XI i bpa Stanisława Wojciecha Okoniewskiego.

Głównym pomysłodawcą i założycielem Koła był ówczesny rektor seminarium, ks. Konstantyn Dominik, on też został jego pierwszym opiekunem. Za swego patrona członkowie obrali św. Franciszka Ksawerego. KKM w Pelplinie powstało jako jedno z pierwszych w Polsce, dlatego też jego początki nie były łatwe, ponieważ nie można było oprzeć się na żadnych wytycznych dotyczących tego typu organizacji. Kleryckie Koło w okresie międzywojennym stało się jednym z większych propagatorów idei misyjnej w diecezji.

„Mało które koło misyjne z polskich seminariów może iść w zawody z Kołem pelplińskim, co do swej żywotności i praktycznego ujęcia sprawy”.
~ks. Wojciech Turowski, superior pallotynów

Aktualnie jako Koło Misyjne organizujemy rekolekcje dla animatorów, młodzieży i dzieci, coroczny Kongres Misyjny Dzieci w Pelplinie, a podczas wakacji trzy turnusy Obozu Misyjnego w Garczynie dla dzieci z całej diecezji. W ciągu roku jako KKM współpracujemy z Kołami Misyjnymi w naszej diecezji, do których należą przede wszystkim dzieci i świeccy animatorzy. Naszą pomocą i ofiarą wspieramy polskich misjonarzy, zwłaszcza pochodzących z diecezji pelplińskiej. Przede wszystkim ofiarujemy im naszą codzienną modlitwę. W sposób szczególny za misje i misjonarzy modlą się członkowie Papieskiej Unii Misyjnej (PUM), do której rokrocznie chętnie przystępują nowi alumni.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o działalności misyjnej w diecezji pelplińskiej, zajrzyj do książki dr. A. Rezmer: „Działalność misyjna diecezji pelplińskiej w świetle soborowych i posoborowych dokumentów Kościoła”.

Odpowiedzialny: kl. Adam Buchholz