Kleryckie Koło Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Pelplinie

Kleryckie Koło Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Pelplinie skupia wokół swojej działalności kilkunastu alumnów, którzy systematycznie oraz wytrwale odwiedzają pensjonariuszy. Dom Pomocy jest przeznaczony dla osób przewlekle somatycznie chorych. Nasza posługa skupia się na rozmowie, obecności, wsparciu oraz serdecznej życzliwości.

Praktyka, którą odbywamy na płaszczyźnie pastoralnej pośród mieszkańców Domu Pomocy jest dla nas sposobnością do nabywania nowych doświadczeń, okazywania braterskiej miłości, troski, uczenia się empatii, szacunku oraz spotkania z człowiekiem i jego historią życia, chorobą, radościami, ale też smutkami. Spotykamy się z pensjonariuszami w ich pokojach, przy ołtarzu podczas Mszy Św., posługi Komunii Świętej, ale także przy wspólnym śpiewie oraz modlitwie. Uczymy się spotykać Chrystusa w chorych, samotnych oraz cierpiących.

Odpowiedzialny: kl. Wojciech Malinowski