Koło Młodych Teologów

Koło Młodych Teologów zrzesza alumnów pragnących rozwijać swoje zainteresowania teologiczne, śledzić wyniki najnowszych badań naukowych z zakresu teologii oraz pogłębiać i rozszerzać wiedzę teologiczną we wspólnocie naszego seminarium. Podejmujemy w tym celu różnorodne inicjatywy.

Członkowie Koła każdego roku biorą udział w licznych konferencjach i sympozjach o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. W zeszłym roku akademickim mieliśmy okazję uczestniczyć m.in. w konferencji Towards a Biblical Thomism. Thomas Aquinas and the Renewal of Biblical Theology, w której trakcie wystąpiło kilkudziesięciu prelegentów z całego świata, specjalizujących się w tomizmie i biblistyce. Ponadto uczestniczyliśmy w XLIX Tygodniu Eklezjologicznym organizowanym przez Koło Naukowe Teologów KUL, podczas którego jeden z członków naszego Koła wygłosił referat pt. Ewolucja eklezjologii anglikańskiej od powstania do XIX wieku. Kolejnymi inicjatywami Koła były: ogólnoseminaryjna konferencja pt. Kościół w Polsce po Światowych Dniach Młodzieży Kraków 2016 oraz dyskusja na temat nadużyć związanych ze sprawowaniem Eucharystii, którą zatytułowaliśmy Jaka liturgia przyszłości?. Poza tym regularnie bierzemy udział w Otwartych seminariach filozoficzno-teologicznych organizowanych przez UMK w Toruniu.

Odpowiedzialny: kl. Paweł Zagórski.