Koło Pomocy w Bielawkach

Dom Pomocy Społecznej w Bielawkach (położony 4 km od Pelplina) jest placówką stacjonarną, przeznaczoną dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie. Celem Domu jest zapewnienie mieszkańcom całodobowej opieki oraz zaspokajanie ich niezbędnych potrzeb, m.in. maksymalnego rozwoju fizycznego, intelektualnego i społecznego.

Koło Pomocy w Bielawkach wpisuje się w piękną kartę świadczenia miłości i oddania bliźniemu. Poprzez katechezę dostosowaną do osób niepełnosprawnych i upośledzonych, posiłkując się pomocą instrumentów muzycznych, zabaw ruchowych, rekwizytów oraz obrazów staramy się w sposób możliwie najprostszy przekazywać orędzie Pana Jezusa, otaczając wszystkich mieszkańców domu uśmiechem, ciepłem i życzliwością.

Odpowiedzialny: kl. Karol Kleinszmidt