Nie tylko dla Aniołów

Rekolekcje „Nie tylko dla Aniołów” powstały z myślą o osobach, które nie są zrzeszone w żadnej grupie przyparafialnej i z chęci „przyciągnięcia” ich do Kościoła.

Dziś to pierwotne założenie ewoluowało w organizowanie dla młodzieży rekolekcji weekendowych o tematyce religijno-społecznej. Chcemy uwrażliwiać młodych ludzi zarówno w kwestiach duchowych, jak i społecznych. Chcemy mówić im o rzeczach dla nich samych ważnych – dlatego też na koniec każdych rekolekcji pytamy o propozycje tematu na następne rekolekcje. Spotkania „NtdA” odbywają się dwa razy w roku: wiosną i jesienią. Rozpoczynają się w piątek wieczorem i kończą niedzielnym obiadem. Przeznaczone są dla młodzieży od 16. roku życia, choć skłonni jesteśmy do niewielkich wyjątków.

Odpowiedzialny: kl. Mariusz Bronk.