Odnowa w Duchu Świętym

Seminaryjna Odnowa w Duchu Świętym na przestrzeni lat zmieniała wielokrotnie formę swojego posługiwania.

Aktualnie towarzyszymy wspólnocie Domowników Boga, a raz w tygodniu spotykamy się w naszym kleryckim gronie na spotkaniu modlitewnym, kiedy to razem uwielbiamy Pana Boga oraz uczymy się, jak animować i przygotować takie spotkanie. Ponadto co roku wyjeżdżamy na Ogólnopolskie Czuwanie Odnowy w Duchu Świętym na Jasnej Górze oraz uczestniczymy w dniach skupienia i rekolekcjach wspólnot naszej diecezji.

Odpowiedzialny: kl. Paweł Snaza