Studia podyplomowe teologiczne

Serdecznie zapraszamy na studia podyplomowe w zakresie teologii organizowane przez Wydział Teologiczny UMK, a realizowane w Pelplinie.

Informacje ogólne

Studium przeznaczone jest dla absolwentów wydziałów teologicznych. Kształcenie odbywa się w dwóch cyklach:

  • pierwszy – kurs ad licentiam – licencjat kościelny dla absolwentów wydziałów teologicznych (magistrów teologii),
  • drugi – kurs ad lauream – dla osób posiadających licencjat kościelny z teologii.

Studia prowadzone są w specjalności teologia praktyczna Kościoła.

Obszar kształcenia: obszar nauk humanistycznych.

Czas trwania: 6 semestrów – cykl pierwszy ad licentiam i 2 semestry – cykl drugi ad lauream.

Kierownik studiów: ks. dr Tomasz Huzarek.

Dodatkowe informacje: www.teologia.umk.pl/studia/studia podyplomowe

Rekrutacja

Termin rozpoczęcia studiów: semestr zimowy.

Adresaci studiów podyplomowych: absolwenci wydziałów teologicznych. Licencjat kościelny (kurs ad licentiam) dla absolwentów wydziałów teologicznych (magistrów teologii). Kurs ad lauream dla osób posiadających licencjat kościelny z teologii.

Warunki kwalifikacji: na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku przekroczenia przewidywanej liczby miejsc – konkurs dyplomów.

Termin i miejsce składania dokumentów: do 14 września 2018 r. w Dziekanacie Wydziału Teologicznego UMK w Toruniu, ul. Gagarina 37.

Wymagane dokumenty:

  • podanie do dziekana Wydziału Teologicznego,
  • kwestionariusz osobowy,
  • kserokopia dowodu osobistego,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich teologicznych (ad licentiam), odpis dyplomu licencjackiego (tzw. licencjat rzymski) (ad lauream),
  • w przypadku osób duchownych – zgoda kompetentnej władzy kościelnej (biskup, przełożony duchowny),
  • 1 zdjęcie.

Dodatkowe informacje dla kandydata: termin rozpoczęcia studiów: październik 2018 r. (zajęcia odbywają się w piątki).

Kontakt

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Gagarina 37, 87-100 Toruń
(056) 611 49 94; (056) 611 49 90
teologia@umk.pl