Studia podyplomowe teologiczno-katechetyczne

Ogłaszamy nabór na studia podyplomowe w zakresie teologiczno-katechetycznym organizowane przez Wydział Teologiczny UMK, a realizowane w Toruniu i w Pelplinie.

Informacje ogólne

Studia przeznaczone są dla nauczycieli posiadających już uprawnienia do nauczania innego przedmiotu, którzy ukończyli studia magisterskie na kierunku innym niż teologia z przygotowaniem pedagogicznym oraz dla osób, które są zainteresowane pogłębieniem wiedzy teologicznej.

Obszar kształcenia: obszar nauk humanistycznych.

Czas trwania: 4 semestry.

Kierownik studiów: ks. dr Tomasz Huzarek.

Koszt studiów: semestr zimowy (I) 1 300 zł, semestr letni (II) 1 200 zł, semestr zimowy (III) 1 300 zł, semestr letni (IV) 1 200 zł.

Dodatkowe informacje: www.teologia.umk.pl/studia/studia podyplomowe

Rekrutacja

Termin rozpoczęcia studiów: semestr zimowy.

Adresaci studiów podyplomowych: studia adresowane są do absolwentów studiów magisterskich wszystkich kierunków i wszystkich uczelni.

Warunki kwalifikacji: złożenie wymaganych dokumentów, decyduje kolejność zgłoszeń.

Termin i miejsce składania dokumentów: do 14 września 2018 r. w Dziekanacie Wydziału Teologicznego UMK w Toruniu, ul. Gagarina 37.

Wymagane dokumenty:

  • podanie kierowane do Dziekana Wydziału Teologicznego UMK,
  • kwestionariusz osobowy,
  • 1 zdjęcie,
  • kserokopia dowodu osobistego,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich,
  • kwalifikacje pedagogiczne (w przypadku osób, które planują uczyć religii w szkole).

Dodatkowe informacje dla kandydata: termin rozpoczęcia studiów: październik 2018 r. (zajęcia odbywają się w soboty).

Kontakt

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Gagarina 37, 87-100 Toruń
(056) 611 49 90; (056) 611 49 94
teologia@umk.pl