Dzień skupienia w lutym

12 lutego, po powrocie z przerwy międzysemestralnej w naszej wspólnocie odbył się dzień skupienia, który poprowadził ks. Jarosław Kubiak, proboszcz parafii w Białogórze. Tematem przewodnim były słowa Tertuliana: ,,Nikt nie rodzi się chrześcijaninem, lecz staje’’. W swoich konferencjach ksiądz Jarosław zaznaczał, że Bóg mówi do nas nieustannie i zaprasza do ciągłego pogłebiania relacji z Nim. Podkreślał tym samym jak ważna jest zdolność do słuchania i bycia otwartym na słowa, które Bóg kieruje do nas w tym konkretnym czasie. Słuchanie Słowa Bożego ma nas konfrontować i przemieniać nasze serca.
Na koniec dnia skupienia odbyło się w naszej wspólnocie spotkanie synodalne, w ramach którego mogliśmy wyrazić nasze odczucia i opinie na temat Kościoła, jego problemów i zaproponować sposoby rozwiązania tych trudności.
Dziękujemy księdzu Jarosławowi za spędzony z nami czas i wygłoszone słowo, które wskazało nam kierunek dalszego budowania naszej więzi z Chrystusem.