Most Modlitewny

Muszę być kapłanem wedle serca Chrystusa.

Kapłan nie może być tylko poczciwym; on musi być świętym.

~ bł. ks. Stefan Wincenty Frelichowski

Dajcie mi święte rodziny, a ja wam dam świętych kapłanów.

~ sługa Boży Stefan kard. Wyszyński

 

III EDYCJA

29 listopada 2015 zaproponowaliśmy wszystkim duszpasterzom, a przez nich poszczególnym wspólnotom parafialnym naszej diecezji, nową formę łączności modlitewnej z Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie. Każdego dnia, począwszy od I niedzieli Adwentu 2015 r., modlimy się za konkretne wspólnoty parafialne naszej diecezji, kapłanów, rodziny, osoby konsekrowane, wszystkich samotnych, chorych, cierpiących, nie wyłączając też zmarłych parafian. Pamiętając w modlitwie o danej parafii, przybliżamy sobie równocześnie jej charakterystykę. Tę parafię natomiast zapraszamy tego dnia do modlitwy za Wyższe Seminarium Duchowne, za wszystkich kleryków, moderatorów, wychowawców i profesorów naszego seminarium, z troską o kształtowanie świętych kapłanów.

Celem naszego pomysłu jest budowanie wspólnoty diecezjalnej i pobudzenie do współodpowiedzialności za kształtowanie powołań oraz duszpasterstwo przez modlitwę, ofiarowane trudy i wyrzeczenia. Sami alumni mają w ten sposób okazję, by poznawać parafie naszej diecezji, wyrażając równocześnie wdzięczność za wsparcie duchowe i materialne, które płynie ze strony parafii naszej diecezji dla seminarium w Pelplinie.

Formy Mostu Modlitewnego

Seminarium

 • modlitwa za daną parafię podczas codziennych modlitw oraz Eucharystii,
 • środowa Eucharystia w intencji parafii włączonych w Most Modlitewny w danym tygodniu,
 • czwartkowa Eucharystia w intencji powołań,
 • wieczorna adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji danej parafii, jej duszpasterzy i wiernych,
 • wieczorny różaniec w Radiu Głos w intencji danej parafii.

Parafia

 • modlitwa za seminarium podczas Mszy św.,
 • modlitwa za seminarium poza Mszą św. (adoracja Najświętszego Sakramentu, nabożeństwa okresowe),
 • modlitwy w rodzinach za seminarium,
 • modlitwa osób chorych (prośba o taką modlitwę podczas odwiedzin w I soboty miesiąca).

Informacje o „Moście”

 • dwutygodnik „Pielgrzym” – co dwa tygodnie informacja o kolejnych parafiach włączonych w Most Modlitewny,
 • strony internetowe: www.seminariumpelplin.pl oraz www.radioglos.pl,
 • listownie – dwa tygodnie przez rozpoczęciem Mostu Modlitewnego w danym dekanacie zostanie wysłany pocztą na adres poszczególnych parafii pakiet zawierający list Rektora, propozycje modlitw, terminarz oraz czasopismo kleryckie „Spojrzenia”.

Terminarz

Most Modlitewny podejmowany jest w dni, w których alumni przebywają w seminarium. Kolejność parafii włączonych w Most Modlitewny następuje zgodnie z porządkiem alfabetycznym dekanatów.