Most Modlitewny

Nowa Edycja „Mostu Modlitewnego”

 

W 2015 roku zaproponowaliśmy wszystkim duszpasterzom a przez nich poszczególnym parafiom naszej diecezji nową formę wzajemnej modlitwy z naszym Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie. Każdego dnia, kiedy klerycy przebywają w seminarium, modlimy się za konkretne wspólnoty parafialne naszej diecezji, kapłanów, rodziny, osoby konsekrowane, wszystkich samotnych, chorych, cierpiących, nie wyłączając też z pamięci modlitewnej zmarłych parafian. W ten sposób pamiętamy w modlitwie o danej parafii, przybliżając sobie jednocześnie charakterystykę wspólnoty parafialnej. Konkretną parafię natomiast danego dnia zapraszamy do modlitwy za nasze Wyższe Seminarium Duchowne, za wszystkich kleryków, moderatorów, wychowawców i profesorów naszego seminarium, z troską o kształtowanie świętych kapłanów i nowe powołania do służby Bożej. 

Dziękujemy za dotychczasową troskę duchową i materialną za nasze Wyższe Seminarium w Pelplinie. Prosimy o dalsze wsparcie, obiecując jednocześnie naszą modlitwę za wszystkie kolejne parafie naszej diecezji.

Z wyrazami wdzięczności i szacunku:
Wspólnota WSD w Pelplinie

Muszę być kapłanem wedle serca Chrystusa.

Kapłan nie może być tylko poczciwym; on musi być świętym.

~ bł. ks. Stefan Wincenty Frelichowski

Dajcie mi święte rodziny, a ja wam dam świętych kapłanów.

~ bł. Stefan kard. Wyszyński