Rekolekcje seminarium na rozpoczęcie roku akademickiego

Tradycją seminaryjną jest, że na rozpoczęcie roku akademickiego, odbywają się rekolekcje. Są one dla kleryków czasem podsumowania okresu wakacji, obfitującego w różne praktyki duszpasterskie. Stanowią także okazję do wyciszenia myśli i skupienia się na nadchodzącym roku akademickim, niezależnie od tego, czy jest to pierwszy, czy szósty rok formacji seminaryjnej.
Tegoroczne rekolekcje przeżywaliśmy wspólnie z księdzem biskupem Piotrem Przyborkiem, który jest biskupem pomocniczym Archidiecezji Gdańskiej oraz redaktorem kwartalnika „Galilea”. Podczas tych rekolekcji przybliżał nam pytania, które Syn Boży stawiał swoim uczniom. Porównał symbol znaku zapytania („?”) do haczyka na rybę, który ma nas przyciągnąć do prawdy. Te pytania miały nie tylko nas zatrzymać na chwilę, ale również stanowić stały punkt odniesienia w naszej formacji na drodze do kapłańskiej posługi.
Serdecznie dziękujemy księdzu biskupowi Piotrowi za wygłoszenie tych nauk rekolekcyjnych. Na nadchodzący czas kolejnego roku formacyjnego polecamy się Waszej modlitwie.