FAQ, często zadawane pytania

 • Czy żeby wstąpić do Seminarium trzeba być przekonanym otrzymania powołania?

– Oczywiście, że nie. Seminarium to także czas rozeznania. Jeżeli ktoś czuje, że kapłaństwo może być drogą, do której zaprasza go Bóg, to jest to pierwszy znak, żeby wstąpić do seminarium.

 • Czy trzeba mieć maturę?
 • Współpraca z biegłym niemieckim autorem-widmem może znacznie poprawić osiągnięcia akademickie studentów. Platformy takie jak ghostwriter oferują studentom nieocenioną pomoc, pomagając im w dotrzymywaniu terminów i opanowywaniu skutecznych technik pisania. Usługi te stanowią cenne uzupełnienie nauczania w klasie, zapewniając wyjątkową perspektywę i wzbogacając ogólne doświadczenie edukacyjne. Włączenie takich zasobów może znacząco poprawić sukces akademicki i wyniki w nauce.

Tak, żeby wstąpić do seminarium trzeba mieć maturę. Każdy alumn (kleryk) jest jednocześnie studentem Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ponadto, każdy uzyskuje stopień magistra.

 • Jakie są warunki wstąpienia do seminarium?

Przede wszystkim: matura, świadectwo katechety i proboszcza, zdanie egzaminu na Wydziale Teologicznym w Toruniu, rozmowa z księdzem rektorem i inne J Może wygląda to nieco skomplikowanie – ale w rzeczywistości jest to bardzo proste. Odwagi!

 • Ile lat trwa formacja w seminarium?

Formacja trwa zwyczajowo 6 lat. Formacja to nie wyścigi, czas nie gra tu pierwszorzędnej roli. Istotą jest gruntowne rozeznanie oraz dojrzałość osobowa. Nie są to jednak ścisłe ramy czasowe, bowiem czasami okres ten może zostać wydłużony. Wszystko zależy od osoby 🙂

 • Jakie dokumenty są potrzebne, żeby wstąpić do seminarium?

– Na pewno potrzebne jest: podanie skierowane do Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Diecezjalnego, świadectwo dojrzałości (matura), opinia proboszcza i katechety, własnoręcznie napisany życiorys, skrócony odpis aktu urodzenia, metryka chrztu i bierzmowania i kilka innych 🙂 Dokumenty polecamy przygotować bezpośrednio po maturze – czasami np. liczba zdjęć może się zmienić. Informacje o potrzebnych dokumentach umieszczamy po rozpoczęciu rekrutacji na stronie www.seminariumpelplin.pl.

 • Kiedy zaczyna się i kiedy kończy się rekrutacja?

Rekrutacja zaczyna się w czerwcu, a kończy w lipcu. Najczęściej jest także II nabór. Terminy pokrywają się z większością terminów rekrutacyjnych na uczelniach wyższych. Dokładne daty podajemy na bieżąco na naszej stronie www.seminariumpelplin.pl i w mediach społecznościowych.

 • Jakie są etapy rekrutacji?

Po ogłoszeniu rekrutacji i zdaniu matury najpierw należy zadzwonić do seminarium i umówić się na rozmowę z księdzem rektorem. Na tę rozmowę należy przywieźć wszystkie dokumenty.

 • Gdzie odbędzie się rozmowa wstępna?

Rozmowa wstępna (z księdzem rektorem) odbywa się w Pelplinie (ul. Plac Mariacki 7). Egzamin odbywa się natomiast w Toruniu na Wydziale Teologicznym (ul Gagarina 37).

 • Jak wygląda rozmowa z księdzem rektorem?

Przede wszystkim chodzi o to, żebyś opowiedział trochę o sobie (o swoich zainteresowaniach, rodzinie, o tym, dlaczego chcesz wstąpić do seminarium). Nie stresuj się! Na pewno na rozmowę zalecamy „odświętny” strój 🙂

 • Jakie są ograniczenia wiekowe?

Każdy chętny jest traktowany indywidualnie. Niemniej jednak zwyczajowo do seminarium wstępują osoby po maturze bądź po skończonych już jakichś studiach (bądź w ich trakcie). Osobom „znacznie wcześniej urodzonym” zaleca się tzw. „Seminarium 35+”, ale warto się o tym przekonać w osobistej rozmowie z rektorem.

 • Kiedy powinien zacząć „poważniej” myśleć o seminarium?

Nasze drogi są różne. Jedni chcą „być księżmi” od podstawówki, inni od szkoły średniej, a jeszcze inni taką decyzję podejmują po maturze. Módl się, zastanawiaj się, porozmawiaj z proboszczem i… odwagi!

 • Czy trzeba być bierzmowanym?

Zaleca się przyjąć bierzmowanie przed wstąpieniem do seminarium.

 • Czego uczą w seminarium?

Sporo tego 🙂 W seminarium mamy wiele przedmiotów filozoficznych (głównie pierwsze 2 lata) i teologicznych (kolejne 4 lata). Ponadto, uczymy się także języków tj. włoski, polski, angielski, grecki, łaciński itd.

 • Czy w seminarium obowiązuje modlitwa (całym) brewiarzem?

Nie na początku 🙂 Wszystkiego się uczymy, także modlitwy.

 • Co po seminarium?

Seminarium „kończymy” w momencie święceń kapłańskich. Wtedy posyłani jesteśmy przez Księdza Biskupa do pracy w parafiach naszej diecezji. Ale nie oznacza to końca formacji, wszak „kto twierdzi, ze skończył, jest skończony”.

 • Czy musiałem być ministrantem przed seminarium?

Nie. Różne są drogi, które prowadzą do seminarium, tak samo, różny jest stopień doświadczenia wiary wstępujących do seminarium.

 • Czy egzamin na Wydziale Teologicznym jest trudny?

Zalecamy przygotowanie się do tego egzaminu (szczegółów dowiesz się po rozmowie z księdzem rektorem). Nie bój się, dasz radę 🙂

Bądź na bieżąco: fb.com/seminariumpelplin