Moderatorzy

Moderatorzy to osoby, które troszczą się o prawidłowe funkcjonowanie seminarium. Do grona przełożonych należą:

Moderatorzy zewnętrzni zajmujący się sprawami związanymi z codziennym funkcjonowaniem uczelni:

  • Rektor, który kieruje Seminarium,
  • Prefekt studiów, kieruje sprawami związanymi z dydaktyką i nauką.

Moderatorzy wewnętrzni, czyli ojcowie duchowni, sprawują pieczę nad rozwojem duchowym alumnów, to znaczy celebrują Msze święte w seminaryjnych kaplicach, głoszą kazania, służą nam w sakramencie pokuty i pojednania oraz pomagają w kierownictwie duchowym, troszcząc się o to, żeby przyjaźń z Jezusem rozwijała się, a przyszli księża byli, jak to określił Benedykt XVI, „specjalistami od modlitwy”.

Oczywiście najważniejszym przełożonym Wyższego Seminarium Duchownego jest biskup diecezjalny. To do niego należy podejmowanie najważniejszych decyzji związanych z uczelnią, moderatorami i alumnami.

ks. kan. dr Tomasz Huzarek

Rektor

Święcenia kapłańskie przyjął w 1999 r. z rąk ks. bp. Jana Bernarda Szlagi. Studia specjalistyczne na Wydziale Filozoficznym KUL ukończył doktoratem z filozofii, a na Wydziale Teologicznym z teologii moralnej. Na Wydziale Teologicznym UMK i w naszym seminarium wykłada nauki filozoficzne, m.in.: metafizykę, etykę oraz bioetykę.

ks. dr Arkadiusz Drzycimski

Prefekt studiów

Wyświęcony w 2009 r. Ukończył studia w zakresie teologii pastoralnej na Wydziale Teologii KUL oraz w zakresie bioetyki w Międzywydziałowym Instytucie Bioetyki Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie i Wydziale Teologicznym UMK w Toruniu. W naszym seminarium wykłada obecnie teologię pastoralną oraz bioetykę.

 

ks. kan. dr Rafał Barciński

Ojciec duchowny

Wyświęcony w 2003 r. Następnie pełnił posługę wikariuszowską w parafii Wszystkich Świętych w Skórczu oraz studiował teologię duchowości na Wydziale Teologii KUL. Ukończył również Szkołę Formatorów w Centrum Formacji Duchowej w Krakowie. Od 2009 r. posługuje jako ojciec duchowny w pelplińskim WSD.

sample6

ks. dr Sławomir Kunka

Ojciec duchowny

Święcenia kapłańskie otrzymał w 2004 r. Po święceniach posługiwał jako wikariusz w parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Bytowie i MBKP w Chojnicach. Następnie podjął studia specjalistyczne na KUL, zakończone doktoratem z teologii dogmatycznej. Pracował jako adiunkt Katedry Historii Dogmatów Wydziału Teologicznego KUL. Aktualnie na Wydziale Teologicznym UMK oraz w naszym seminarium wykłada teologię dogmatyczną.