Neoprezbiterzy

Od lewej stoją: ks. Szymon Orzech, ks. Michał Kucharski, ks. Marcin Hopa, ks. Paweł Dułak, ks. Tomasz Borek,
ks. Patryk Ważyński, ks. Jan Lubiński, ks. Robert Dorau, ks. Marcin Ruszkowski.