Koła

Apostolstwo Trzeźwości

Członkowie Koła Apostolstwa Trzeźwości zajmują się przede wszystkim pomocą przy organizacji rekolekcji dla osób uzależnionych i cierpiących z powodu uzależnienia swoich bliskich. Rekolekcje te odbywają się cyklicznie w Pelplinie. Jest [...]

Caritas

W naszym seminarium nieprzerwanie od 1999 r. funkcjonuje Kleryckie Koło Caritas. Specjalnością Koła jest bycie przy drugim człowieku, dając siebie innym. Szczególną troską otaczamy osoby z niepełnosprawnością i wolontariuszy. Motywujemy [...]

Klerycka Drużyna WOPR

Bycie klerykiem to nie tylko siedzenie przy biurku i studiowanie teologii. To także rozwijanie swoich pasji i zainteresowań. Jest to ułatwione zwłaszcza wtedy, gdy spotka się z sobą kilka osób [...]

Kleryckie Koło Hospicyjne

Kleryckie Koło Hospicyjne zajmuje się wolontariatem na rzecz osób chorych. Podczas sobotnich praktyk pastoralnych odwiedzamy tczewskie Hospicjum. Zawozimy tam, jak niektórzy z pacjentów mówią, najlepszą witaminę: „O” – naszą obecność. [...]

Kleryckie Koło Misyjne

Z różnych przekazów wiadomo, że już w okresie rozbiorów klerycy wspierali misje nie tylko modlitwą. Działalność misyjna w seminarium istniała długo przed powstaniem Kleryckiego Koła Misyjnego (KKM). KKM powstało 6 [...]

Kleryckie Koło Obrony Życia Dziecka Poczętego

Nasze koło zajmuje się uświadamianiem potrzeby ochrony życia dziecka nienarodzonego. W centrum działalności znajduje się Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego Zagrożonego Zagładą. Istota tegoż dzieła wynika z osobistego (modlitewnego i uczynkowego) [...]

Kleryckie Koło Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Pelplinie

Kleryckie Koło Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Pelplinie skupia wokół swojej działalności kilkunastu alumnów, którzy systematycznie oraz wytrwale odwiedzają pensjonariuszy. Dom Pomocy jest przeznaczony dla osób przewlekle somatycznie chorych. Nasza [...]

Klub Honorowych Dawców Krwi

Klub Honorowych Dawców Krwi działający przy Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie organizuje przynajmniej raz w semestrze akcję oddawania krwi. Działamy dzięki życzliwości i współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa [...]

Klub Studentów Kaszubów

Klub Studentów Kaszubów ,,Jutrzniô” jest najstarszym Klubem działającym w naszym Seminarium. Założony został jeszcze przed I wojną światową, w 1908 r., przez kl. Jana Karnowskiego. Zwykle w naszej wspólnocie przewodniczącego [...]

Koło Pomocy w Bielawkach

Dom Pomocy Społecznej w Bielawkach (położony 4 km od Pelplina) jest placówką stacjonarną, przeznaczoną dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie. Celem Domu jest zapewnienie mieszkańcom całodobowej opieki oraz zaspokajanie ich [...]

Ruch Światło-Życie

Ruch Światło-Życie, zwany również Oazą, jest ruchem eklezjalnym, czyli ruchem, w którym najważniejsze jest doświadczenie Kościoła jako wspólnoty. Ta wspólnota zaczyna się na osobistej relacji z Jezusem Chrystusem. Potem przez [...]

Zespół seminaryjny „CIS”

Początków istnienia zespołu można doszukiwać się ok. roku 1968. Po kilku latach działalności otrzymał on nazwę „Cis” (jest to pseudonim ks. Jerzego Buxakowskiego z czasów okupacji, w której trakcie należał [...]