„Spojrzenia”


Kleryckie czasopismo „Spojrzenia” powstało w 1969 roku. W początkowych latach istnienia gazeta działała przy Dyskusyjnym Klubie „Inter Mirifica”. Pierwszym redaktorem został kl. Andrzej Regent. Historia naszego Seminarium, rozpisana na łamach „Spojrzeń”, jest niezwykle ciekawa i, co bardzo istotne, dobrze oddaje atmosferę tego miejsca. Nasze czasopismo przechodziło liczne metamorfozy. Od ściennej gazetki wewnątrz-seminaryjnej ewoluowało do pisma drukowanego w nakładzie kilku tysięcy egzemplarzy. „Spojrzenia” mają wyraźny rys ewangelizacyjno-powołaniowy i prezentują nasz – klerycki – punkt widzenia na wiele spraw. Ukazują się cztery razy w roku i rozprowadzane są w wielu parafiach naszej diecezji.

Najnowszy dostępny numer

Numery archiwalne

„Spojrzenia” 1/2020
„Spojrzenia” 3/2019
„Spojrzenia” 2/2019
„Spojrzenia” 1/2019
„Spojrzenia” 2/2018
„Spojrzenia” 1/2018
„Spojrzenia” 4/2017
„Spojrzenia” 3/2017
„Spojrzenia” 2/2017
„Spojrzenia” 1/2017
„Spojrzenia” 4/2016
„Spojrzenia” 3/2016