Author
WSD Pelplin

Egzamin jurysdykcyjny

Każdy z diakonów, zanim zostanie dopuszczony do święceń prezbiteratu, musi pomyślnie zdać egzamin jurysdykcyjny ze znajomości prawa kanonicznego i teologii moralnej oraz powinien wykazać się praktycznymi umiejętnościami i wiedzą potrzebną [...]