Wykładowcy

Rok akademicki 2023/2024

Zespół moderatorów:

Rektor:
ks. dr Tomasz Huzarek

Prefekt studiów:
ks. dr Arkadiusz Drzycimski

Ojcowie duchowni:
1. ks. dr Rafał Barciński
2. ks. dr Sławomir Kunka

Wykładowcy Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Pelplińskiej:

1. ks. bp Ryszard Kasyna – prawo wyznaniowe
2. ks. bp Arkadiusz Okroj – teologia duchowości
3. ks. dr Sławomir Ałaszewski – teologia małżeństwa i rodziny, duszpasterstwo rodzin
4. ks. prof. ucz. dr hab. Jarosław Babiński (UKSW) – teoria poznania, antropologia filozoficzna
5. ks. dr Rafał Barciński – teologia duchowości, kierownictwo duchowe
6. ks. mgr lic. Antoni Bączkowski – teologia pastoralna fundamentalna
7. ks. mgr Tadeusz Brzeziński – wprowadzenie w chrześcijaństwo: ryt liturgiczny
8. ks. dr Janusz Chyła – teologia dogmatyczna: Introdukcja: O wierze, trynitologia
9. ks. dr Arkadiusz Drzycimski – teologia pastoralna fundamentalna i szczegółowa, seminarium magisterskie
10. ks. prof. dr hab. Augustyn Eckmann – patrologia
11. ks. dr Krzysztof Gąsecki – teologia dogmatyczna: mariologia, pneumatologia i sakramentologia
12. ks. dr Michał Glaza – podstawy psychologii, psychologia, psychologia pastoralna
13. ks. dr Wojciech Gliniecki – teologia moralna fundamentalna, teologia moralna szczegółowa: sakramentologia i aretologia moralna, teologia moralna szczegółowa: zagadnienia bioetyczne
14. ks. dr Tomasz Huzarek (UMK) – etyka, urbanitas sacerdotalis, wstęp do filozofii, historia filozofii nowożytnej, teologia moralna szczegółowa: zagadnienia bioetyczne
15. ks. dr Adam Kałduński – prawo kanoniczne: Prawa i obowiązki wiernych, stowarzyszenia, ustrój Kościoła powszechnego i partykularnego, elementy prawa w posłudze nauczania, Elementy prawa zakonnego, Sakramenty poza małżeństwem, sakramentalia, miejsca i czasy święte
16. ks. dr Radosław Karczewski – homiletyka fundamentalna i materialna, retoryka
17. ks. dr Wojciech Kardyś – egzegeza Nowego Testamentu, lektorat języka greckiego
18. Ks. dr Łukasz Kątny – muzyka kościelna, emisja głosu
19. ks. dr Wojciech Klawikowski – homiletyka formalna i szczegółowa
20. ks. dr Krzysztof Koch – Historia Kościoła w starożytności i średniowieczu
21. ks. dr Janusz Kropiewnicki – teologia moralna szczegółowa: moralność życia społecznego
22. Ks. mgr Jarosław Kubiak – ćwiczenia pastoralne, wprowadzenie w chrześcijaństwo: teologia duchowości
23. ks. dr Sławomir Kunka – teologia dogmatyczna: Bóg Stworzyciel i łaska, eschatologia, proseminarium, wprowadzenie w chrześcijaństwo: podstawowe pojęcia teologiczne, seminarium magisterskie
24. Ks. dr Arkadiusz Liberski – historia filozofii współczesnej, filozofia kultury sztuki i techniki, filozofia społeczno-polityczna, filozofia przyrody
25. Ks. dr Marek Łangowski – historia filozofii starożytnej i średniowiecznej
26. ks. dr Andrzej Megger (KUL) – liturgika: Eucharystia, liturgika szczegółowa
27. ks. prof. dr hab. Piotr Moskal – filozofia Boga, filozofia religii, metafizyka
28. ks. dr Krzysztof Ossowski – prawo kanoniczne: historia źródeł i normy ogólne
29. ks. dr Łukasz Pałubicki – logika, ogólna metodologia nauk, metafizyka, religiologia
30. ks. prof. dr hab. Marek Parchem (UKSW) –egzegeza Nowego Testamentu: Pisma Janowe
31. ks. prof. dr hab. Jan Perszon (UMK) – teologia fundamentalna
32. ks. dr Józef Pick – historia i geografia biblijna, urbanitas sacerdotalis, wstęp do Pisma Świętego z elementami archeologii
33. ks. dr Andrzej Piernikarczyk – teologia duchowości
34. ks. prof. dr hab. Wojciech Pikor (UMK) – egzegeza Starego Testamentu, lektorat języka hebrajskiego, teologia biblijna
35. ks. mgr Artur Pukownik – lektorat języka łacińskiego
36. ks. dr Tomasz Rakowski – muzyka kościelna
37. Ks. prof. dr hab. Piotr Roszak (UMK) – teologia fundamentalna
38. ks. dr Krzysztof Różański – ekumenizm, teologia dogmatyczna: chrystologia i eklezjologia
39. ks. dr Ryszard Różycki – teologia moralna szczegółowa: moralność małżeństwa i rodziny, teoria i praktyka sakramentu pokuty
40. ks. dr Andrzej Rutkowski – liturgika: liturgia godzin, rok liturgiczny
41. ks. mgr lic. Zbigniew Rutkowski – podstawy dydaktyki
42. ks. mgr lic. Łukasz Simiński – katechetyka fundamentalna, materialna i szczegółowa, współczesny system szkolny, dydaktyka religii
43. ks. dr Edmund Skalski – liturgika
44. ks. mgr lic. Jarosław Skwierawski – katolicka nauka społeczna
45. Ks. dr Jacek Sosnowski – lektorat języka włoskiego, ćwiczenia kancelaryjne, prawo kanoniczne: prawo małżeńskie i karne
46. ks. dr Eugeniusz Stencel – liturgika szczegółowa: sakrament chorych, kapłaństwa, małżeństwa i sakramentalia
47. ks. dr Tomasz Syldatk – podstawy pedagogiki
48. ks. prof. dr hab. Janusz Szulist (UMK) – katolicka nauka społeczna
49. ks. dr Marek Szynkowski – patrologia
50. ks. prof. dr hab. Jan Walkusz – kultura umysłowa duchowieństwa pomorskiego XIX i XX w., historia opactwa cysterskiego w Pelplinie, historia Kościoła w czasach nowożytnych i współczesności
51. ks. dr Wojciech Węckowski – edukacja medialna
52. ks. dr Marcin Wojtasiak – liturgika fundamentalna, liturgika: chrzest, bierzmowanie
53. Ks. mgr lic. Jerzy Zgoda – misjologia

Wykładowcy świeccy:

1. prof. dr hab. Grzegorz Karwasz – filozofia przyrody
2. mgr Aleksandra Cieszyńska – dydaktyka religii (ćwiczenia)
3. mgr Monika Janeczek Toporowska – dykcja (ćwiczenia)
4. mgr Maria Masternak – historia sztuki (konserwatorium)
5. mgr Maciej Szczepkowski – wybrane zagadnienia z historii sztuki i ochrony zabytków
6. dr Jan Wółkowski – teologia fundamentalna (ćwiczenia)
7. mgr Mirosław Chyła – wychowanie fizyczne (ćwiczenia)

Spowiednicy:

1. ks. Andrzej Ossowski
2. ks. dr Andrzej Piernikarczyk
3. ks. Aleksander Cesling