Styczniowy dzień skupienia

Zgodnie ze zwyczajem, bezpośrednio po powrocie z przerwy świątecznej, 5 stycznia o godz. 20:00, rozpoczęliśmy (kolejny już w tym roku formacji) dzień skupienia. Rekolekcjonistą był ks. Piotr Lipkowski, Wicedyrektor Wydziału Duszpasterskiego Diecezji Pelplińskiej, kapłan od 2006 r.

Treści, które podczas konferencji starał się nam przekazać, miały biblijne podłoże. W oparciu o nie mogliśmy baczniej przyjrzeć się naszym postawom względem siebie, drugiego człowieka i Pana Boga. Rozważaliśmy fragmenty Nowego Testamentu mówiące m.in. o ubogiej wdowie (Mk 12, 41-44) i celniku Zacheuszu (Łk 19, 1-10).

Ks. Piotrowi dziękujemy za wygłoszone konferencje, każdą modlitwę i nieoceniony przykład pokornej służby kapłańskiej. Dzień skupienia zakończyliśmy 6 stycznia, w uroczystość Objawienia Pańskiego, tradycyjną kolędą seminaryjną.