Adoracja prowadzona przez harcerzy

Harcerze z Kleryckiego Kręgu Akademickiego zorganizowali w naszym seminarium, w czwartek 21 marca, adorację Najświętszego Sakramentu z rozważaniami o kapłaństwie autorstwa ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego. Była to okazja do przypomnienia sobie nauczania księdza Stefana, który ukończył seminarium w Pelplinie. Jest to wielka postać harcerza i również człowieka oddanego Bogu i Ojczyźnie. O takich przykładach świętości życia nie można zapominać, gdyż są one wielką pomocą w naszej ziemskiej wędrówce.