Czerwcowy dzień skupienia

W pierwszą sobotę czerwca w naszej wspólnocie seminaryjnej przeżywaliśmy dzień skupienia. Tym razem poprowadził go dla nas ks. Antoni Bączkowski, który w latach 2003-2015 pełnił funkcję rektora pelplińskiego seminarium, a obecnie jest proboszczem parafii Świętej Trójcy w Kościerzynie. Przypomniał nam kim jesteśmy i do czego zaprasza nas Pan Bóg. Wskazywał też, że seminarium jest uprzywilejowanym miejscem przygotowuje nas do tego, by w przyszłości jak najlepiej służyć ludziom. Ten czas skupienia i modlitwy był niezwykle cenny w perspektywie zbliżającego się końca roku akademickiego. Dziękujemy ks. Antoniemu za wygłoszone do nas słowo Boże, podzielenie się świadectwem kapłańskiego życia, wspólną modlitwę i sprawowaną Mszę świętą.