Jak ewangelizować dzisiaj?

9 września w Łodzi diakoni pelplińskiego seminarium wraz z Prefektem Studiów ks. Arkadiuszem Drzycimskim uczestniczyli w VI Kongresie Nowej Ewangelizacji.          Kongres ten rozpoczął się Mszą świętą w łódzkiej bazylice archikatedralnej celebrowanej przez arcybiskupa metropolitę łódzkiego Grzegorza Rysia. Podczas homilii, Ksiądz Arcybiskup wskazał na ważny klucz ewangelizacji, jakim jest osobiste otwarcie się głoszącego Słowo na łaskę otrzymaną przez Boga.  Bez niej nie jest możliwe „wyjście do ludzi” i głoszenie im Dobrej Nowiny o Jezusie Chrystusie.  Po Mszy świętej w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Łódzkiej rozpoczął się pierwszy blok kongresowy, który skierowany był do księży diecezjalnych i zakonnych, a brzmiał: „Kapłaństwo służebne a nawrócenie pastoralne wspólnoty parafialnej„. 

Wykład wygłosił abp Jorge Carlos Patrón Wong, sekretarz Kongregacji ds. Duchowieństwa. Abp Wong na samym początku wspomniał pierwsze momenty swojej posługi w Rzymie do której wezwał go papież Franciszek. Następnie Sekretarz Kongregacji ds. Duchowieństwa zwrócił uwagę, że formacja seminaryjna rozpoczyna się dużo szybciej przed samym wstąpieniem do seminarium. Pierwszym punktem jej rozpoczęcia jest już moment chrztu. Dopiero potem następuje bardzo krótki czas formacji seminaryjnej, a następnie rozpoczyna się najdłuższy okres formacji prezbitera, który ma miejsce wraz z przyjęciem święceń kapłańskich.  Dalej Hierarcha mówił: „Nigdy nie możemy zapomnieć o tym, że jesteśmy uczniami Chrystusa„. Nasze „bycie uczniem” jest następstwem ciągłego wpatrywania się w Mistrza, który jest zawsze obecny w „łodzi naszego życia”. Aby jednak, jak zaznaczył Prelegent, trwać blisko Chrystusa trzeba się nieustanne samemu nawracać i pozwolić zobaczyć swój osobisty grzech. Na koniec Arcybiskup Wong powiedział, że niezwykle ważną rzeczą w powołaniu kapłańskim jest stawanie się duchowym ojcem, przyjacielem, co wynika z potrzeby i konieczności bliskości z innymi osobami. Stąd też kapłani powinni wspólnie troszczyć się o budowanie zgranych zespołów duszpasterskich.

Kolejnym punktem Kongresu był panel dyskusyjny podczas którego prelegenci konfrontowali się z pytaniami stawianymi przez moderatora dyskusji, którym był abp Grzegorz Ryś. W dyskusji panelowej uczestniczyli: Proboszcz gdyńskiej parafii św. Mikołaja i autor książki pt. „Nawracanie proboszcza” ks. Jacek Socha; założyciel wspólnoty „Teobańkologi” oraz prowadzący modlitwy on-line za pomocą mediów społecznościowych, które gromadzą tysiące osób wierzących ks. Teodor Sawielewicz; zakonnik, proboszcz oraz przełożony wspólnoty „Mocni w Duchu” o. Remigiusz Recław SJ; diakon stały Waldemar Rozynkowski – profesor i wykładowca Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Po zakończeniu panelu odbyła się wspólna modlitwa dziękczynna za całe spotkanie. 

Wracając do samochodu spotkaliśmy także niespodziewanie kard. Konrada Krajewskiego, jałmużnika papieskiego, który nas bardzo serdecznie pozdrowił. Podsumowując spotkanie trzeba stwierdzić, że nawrócenie parafii, kapłana czy też każdej innej osoby powinno zaczynać się od dostrzeżenia swojej kruchości oraz docenienia łaski otrzymywanej od Boga. Ufamy, że dobry i miłosierny Bóg będzie pomagał nam budować wspólnoty i parafie do których Kościół nas pośle. VI Kongres Nowej Ewangelizacji stanowić może ważny impuls na drodze formacji każdego z nas.