Tydzień integracyjny w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie

Pan Bóg nieustannie powołuje ludzi do pełnienia różnych posług. Do nas także
przemówił i wezwał nas, aby wejść na drogę seminaryjnej formacji i rozeznać swoje
powołanie. Od 10 do 18 września odbywał się nasz tydzień integracyjny, w którym
zapoznawaliśmy się m.in. z formacją seminaryjną oraz z zasadami obowiązującymi w
seminarium. Był to bez wątpienia owocny czas, który będziemy bardzo miło wspominać i
często do niego wracać.

Tydzień integracyjny zaczęliśmy przyjazdem do Pelplina. Mieliśmy czas na wspólne
zapoznanie się, następnie uczestniczyliśmy w naszej pierwszej wspólnotowej Mszy św. w
kaplicy św. Barbary. Kolejnego dnia udaliśmy się na pieszą pielgrzymkę do Sanktuarium
Matki Bożej Królowej Pomorza i Matki Jedności w Piasecznie. Tam uczestniczyliśmy we
Mszy św. pod przewodnictwem J.E. Ks. Bpa Ryszarda Kasyny. Dzięki tej pielgrzymce
mogliśmy doświadczyć piękna pątniczego szlaku i lepiej poznaliśmy się ze sobą. Przed
ołtarzem piaseckiego kościoła, gdzie czczona jest cudowna figura Matki Bożej zawierzyliśmy
Jej całą naszą formację seminaryjną.

Z pewnością zapamiętamy nasz pierwszy dzień skupienia oraz „sacrum silentium”.
Było to dla nas pierwsze takie przeżycie i każdy z nas dzielił się tym, co przeżył podczas tych
rekolekcji. Było to bardzo ciekawym doświadczenie, gdyż każdy z nas miał odmienne
spostrzeżenia. Dużą radość sprawiało słuchanie świadectw, w jaki sposób cisza ta
oddziaływała na każdego z nas. Po dniach wyciszenia udaliśmy się do Białogóry. W
następnych dniach odwiedzaliśmy między innymi Klasztor Sióstr Benedyktynek w Żarnowcu
oraz Piaśnicę – miejsce kaźni ludności pomorskiej z czasu II Wojny Światowej, gdzie
modliliśmy się w intencji ofiar. Byliśmy także na latarni „Stilo” oraz wspólnie obejrzeliśmy
film „Wyszyński – Zemsta czy Przebaczenie”. Ciekawym punktem naszego dnia okazało się
tzw. dzielenie, na którym razem czytaliśmy dany fragment Pisma św., a następnie każdy z nas
go interpretował przyrównując ten fragment do własnego życia.
Jesteśmy bardzo wdzięczni Księżom Moderatorom za wprowadzenie nas w życie
seminaryjne. Szczególnie dziękujemy Ojcu Duchownemu, ks. Sławomirowi Kunce, za
prowadzenie nas podczas tego tygodnia. Dzięki Ojcu wdrożyliśmy się w rytm
funkcjonowania Seminarium oraz zaczęliśmy dostrzegać to, czego wcześniej nie
zauważaliśmy.

Dziękujemy również Wicerektorowi – ks. Michałowi Glazie za pokazanie nam, jak
będzie wyglądała nasza codzienność, gdy wrócimy do seminarium po krótkiej przerwie.
Dziękujemy również pozostałym księżom moderatorom, Rektorowi – ks. Tomaszowi
Huzarkowi, Ojcu Duchownemu – ks. Rafałowi Barcińskiemu oraz Prefektowi Studiów – ks.
Arkadiuszowi Drzycimskiemu za wspieranie i życzliwość wobec nas. Dziękujemy też
starszym klerykom za opiekowanie się nami w czasie tego tygodnia. Wyrazy wdzięczności
kierujemy również wobec Proboszcza parafii w Białogórze – ks. Jarosława Kubiaka za ciepłe
przyjęcie nas na plebanii podczas naszego trzydniowego pobytu nad morzem.
Naszą formację zawierzamy Maryi. Niech Matka Boża prowadzi nas podczas pobytu
w Seminarium. Prosimy o modlitwę, aby Bóg udzielił nam potrzebnych łask, gdyż na Nim
pragniemy oprzeć całe nasze życie.

Klerycy I roku