Neoprezbiterzy A.D. 2022

W sobotę 28.05.2022 w naszej bazylice katedralnej z rąk Księdza Biskupa Diecezjalnego Ryszarda Kasyny pięciu diakonów naszego pelplińskiego seminarium otrzymało święcenia kapłańskie w stopniu prezbiteratu. To wydarzenie jest dla naszej wspólnoty, a także dla całej diecezji, wielkim świętem, które wieńczy lata podstawowej formacji seminaryjnej. Podczas swojej homilii Ksiądz Biskup podkreślał, że kapłan jest fotografią imienia Pana Boga. To z Jego imieniem kapłan idzie do drugiego człowieka. Po zakończonej Mszy Świętej był czas na obiad w rodzinnej atmosferze przy wspólnym stole w dawnym cysterskim refektarzu.

W przeddzień tego wielkiego święta, to jest w piątek 27.05, w kaplicy seminaryjnej pod wezwaniem św. Barbary odbyły się uroczyste nieszpory pod przewodnictwem Księdza Rektora Tomasza Huzarka z obrzędem iuramentum, podczas którego ówcześni diakoni na nowo złożyli wyznanie wiary i przysięgę celibatu.

W niedzielę 28.05 wszyscy alumni naszego seminarium wyjechali na Msze prymicyjne do rodzinnych parafii księży neoprezbiterów, by w tych wspólnotach z radością dziękować Panu Bogu za dar powołania.

Prosimy o modlitwę za księży neoprezbiterów, za wszystkich kleryków naszego seminarium, którzy przygotowują się do wypowiedzenia swojego ,,TAK” Panu Bogu, jak i o nowe, święte powołania kapłańskie.

Autorem zdjęć jest p. Krzysztof Mania