Weekend skupienia dla młodzieży męskiej

„Przyjdźcie do mnie wszyscy utrudzeni i obciążeni, a Ja was pokrzepię” (Mt 11, 28). Te słowa kieruje Chrystus do każdego z nas. Z tego Chrystusowego zaproszenia skorzystali szczególnie ci, którzy przybyli na weekend skupienia młodzieży męskiej pod hasłem: „Żyć Eucharystią”, odbywający się w seminarium w Pelplinie. Podczas tego czasu, od 1 do 3 czerwca, uczestnicy mieli okazję skupienia się na istocie Eucharystii i na tym do czego ona w codziennym życiu obliguje.

Jak Słowo stało się ciałem? Czy Eucharystia jest lekarstwem na niedowiarstwo? Jak dobrze przygotować się do Eucharystii? Na te i podobne pytania odpowiadali uczestnicy pod czujną i troskliwą opieką ojców duchownych. Był to czas, w którym skupienie odbywało się na wspólnej modlitwie przed Najświętszym Sakramentem, podczas Mszy Świętej, oraz wspólnym odmawianiu Liturgii Godzin i nabożeństw. Nie brakowało czasu na zwiedzanie seminarium, ogrodów biskupich i katedry, a przy tym na refleksję i rozmowy na temat powołania, formacji ku kapłaństwu i codziennym życiu kleryka. Ten wspólnie spędzony czas dał uczestnikom wiele do myślenia i poszerzył horyzont patrzenia na Eucharystię, Pana Boga i drugiego człowieka, a także ożywił wiarę w rozpoznanie Chrystusa przy łamaniu chleba.