Zespół seminaryjny „CIS”

Początków istnienia zespołu można doszukiwać się ok. roku 1968. Po kilku latach działalności otrzymał on nazwę „Cis” (jest to pseudonim ks. Jerzego Buxakowskiego z czasów okupacji, w której trakcie należał do Szarych Szeregów).

Zespół istniał do roku 1997. Po pewnym czasie został jednak wznowiony pod nazwą „Prolog”, potem „Credopozytywni”. Od kilku lat zespół znów nosi pierwotną nazwę „Cis”. Dziś liczy 6 osób. Jego działalność jest ukierunkowana przede wszystkim na wewnętrzne potrzeby seminarium: oprawa środowych Mszy św. i adoracji pierwszopiątkowych oraz śpiewanie kolęd podczas wigilii. Ponadto zespół wyjeżdża na koncerty i przewodzi śpiewom podczas Mszy św. w różnych parafiach oraz śpiewa kolędy w DPS w Pelplinie. Aktualnie zaś pracuje nad wydaniem nowej płyty. „Cis” dla każdego członka jest miejscem, gdzie nie tylko rozwija swoje talenty, ale przede wszystkim ewangelizuje i prowadzi poprzez słowa, pieśń i modlitwę do Boga.

Odpowiedzialny: kl. Karol Kleinszmidt