Admissio

24.10.2021 r. podczas Mszy Świętej, której przewodniczył Ksiądz Biskup Pomocniczy Arkadiusz Okroj miał miejsce obrzęd admissio. Jest to bardzo ważne wydarzenie dla braci z V roku, którzy po pięciu latach formacji wyrazili swoją gotowość do święceń diakonatu, a później prezbiteratu, wypowiadając wobec Kościoła swoje ,,jestem”.

Naszym braciom z całego serca gratulujemy i zapewniamy o modlitwie.