Inauguracja roku akademickiego 2020/21

W kolejną rocznicę „krwawej jesieni pelplińskiej”, 20 października, odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2020/2021 w naszym seminarium. O godzinie 8:00 delegacja udała się na cmentarz, aby złożyć kwiaty na grobach kapłanów, którzy podczas II wojny światowej oddali życie za Chrystusa. Wydarzenie rozpoczęliśmy Mszą św. w bazylice katedralnej o godzinie 9:00 pod przewodnictwem bpa  Ryszarda Kasyny. W swojej homilii zaznaczył, że „świętość zawarta jest w codzienności i codziennie możemy ją tworzyć”. Ten rok jest wyjątkowy, ponieważ z powodu pandemii dalsze uroczystości odbyły się w katedrze. Nastąpiło sprawozdanie rektora z poprzedniego roku akademickiego, immatrykulacja roku I oraz wręczenie nagrody Rady Profesorów, którą w tym roku otrzymał dk. Bartłomiej Labuda. Wykład inauguracyjny pt. „Bóg – człowiek – moralność” wygłosił ks. prof. Sławomir Nowosad z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.