Odpust św. Barbary

4 grudnia jest dniem szczególnym w naszej wspólnocie seminaryjnej. Tego dnia obchodzimy odpust ku czci św. Barbary, która jest patronką naszej kaplicy. To w tym miejscu formowały się i kształciły pokolenia kapłanów. Mszy Świętej odpustowej przewodniczył Rektor WSD w Toruniu ks.dr hab. Stanisław Adamiak, prof. UMK . W swojej homilli omówił nam trzy zagadnienia w odniesieniu do św. Barbary: pokora, czujność i otwartość. Na te trzy cechy powinniśmy zwrócić uwagę biorąc przykład z tej wielkiej świętej. Ten dzień był także okazją do wspólnego spędzania czasu, oglądania filmu i wzajemnych rozmów.

kl. Przemysław Barlasch