Przyrzeczenia i dyplomy

W miniony weekend przysięgę harcerską złożyli kolejni klerycy oraz odbył się trzeci, a zarazem ostatni, zjazd kursu przewodnikowskiego dla harcerzy naszego Kleryckiego Kręgu Akademickiego.

Zanim jednak rozpoczął się ostatni zjazd kursu przewodnikowskiego odbyły się zajęcia praktyczne. Przyszli instruktorzy zorganizowali ognisko, podczas którego trzech kleryków złożyło przyrzeczenie harcerskie. W czasie tego spotkania towarzyszyli nam hm. Anna Deptuła oraz hm. Adam Myszk – przewodniczący Sądu Harcerskiego Chorągwi Gdańskiej – który przez grę na gitarze wprowadził nas w prawdziwie harcerski klimat. Nowym harcerzom gratulujemy!

Wieczorem odbył się kolejny cykl spotkań w ramach kursu przewodnikowskiego. Pierwsze zajęcia poprowadziła dla nas hm. Renata Zapart-Kornas – komendant Hufca Tczew. Dowiedzieliśmy się dzięki nim m.in. czym jest hierarchia w Związku Harcerstwa Polskiego.

Sobotnie, niezwykle radosne, spotkania rozpoczęły zajęcia nt. sojuszników drużyny harcerskiej, które przedstawił phm. Michał Hinc – komendant Hufca Starogard Gdański. Miła atmosfera panowała także w trakcie zajęć o metodach i formach pracy harcerskiej oraz planowaniu pracy, które przedstawili nam harcmistrzowie Mariola i Grzegorz Mazerscy z Macierzystej Akademii Kształcenia. Po serii spotkań uzyskaliśmy dyplomy ukończenia kursu. Serdecznie dziękujemy za miłą i niezwykle radosną atmosferę!

Największe podziękowania należą się jednak hm. Annie Deptule z Zespołu Wychowania Duchowego Chorągwi Gdańskiej, która nie tylko podjęła się zorganizowania kursu przewodnikowskiego, ale towarzyszy naszemu Kręgowi we wszystkich podejmowanych przez nas inicjatywach. Dziękujemy za troskę i bycie prawdziwym przyjacielem naszego Kręgu!

Jeszcze raz pragniemy serdecznie podziękować wszystkim, z którymi w ramach kursu mogliśmy się spotkać (nie tylko na zajęciach), a byli to:

  • Hm. Anna Deptuła,
  • Hm. Sylwia Dymnicka-Iwaniuk,
  • Hm. Robert Kawka,
  • Hm. Mariola Mazerska i hm. Grzegorz Mazerski,
  • Hm. Adam Myszk,
  • Hm. Grzegorz Oszmana, wraz z przedstawicielami Kapituły Stopni Wędrowniczych w Tczewie,
  • Hm. Renata Zapart-Kornas,
  • Phm. Mariusz Dobrowolski,
  • Phm. Michał Hinc.

Niech bł. Stefan Wincenty Frelichowski wstawia się za Wami! Dziękujemy!