Zapraszamy na XXI Pelplińskie Spotkania Duszpasterskie

Wyższe Seminarium Duchowne w Pelplinie zaprasza na XXI Pelplińskie Spotkania Duszpasterskie. Prelegentami będą: ks. Leszek Szkopek, ks. prof. Zbigniew Zarembski (UMK), p. Aleksander Sztramski oraz p. Anna i Paweł Liczmańscy. Przybliżą nam oni postać św. Józefa jako wzoru mężczyzny, ojca i człowieka wiary, który z Maryją przyjął Jezusa, a plany Boga Ojca uczynił pragnieniem swego życia.

Temat spotkań: Św. Józef – Oblubienic Dziewicy i Opiekun Boga. Wiara, męstwo i rodzina.

Zapraszamy małżonków, rodziców, katechetów, czcicieli św. Józefa, duchowieństwo i wszystkich, którzy pragną bardziej poznać tajemnicę życia Oblubieńca Niepokalanej Matki Boga oraz szukać w jego postawie inspiracji dla realizacji własnego powołania. 

Tegoroczne PSD odbędą się w sobotę 23 października w Bibliotece Diecezjalnej. Początek o godz. 9. 30. Zakończenie o godz. 13. 00.

Plan:

9:30 Rozpoczęcie

I sesja, godz. 9:45-11:15

09:45 – 10:05 Życie a ojcostwo – dar Boga czy moja samorealizacja?

– Ks. Leszek Szkopek

10:05 – 10:25 W rodzinie św. Józefa: implikacje pastoralne dla współczesnej rodziny

– Ks. dr hab. Zbigniew Zarembski, prof. UMK

10:25 – 10:45 Mężczyzna też Boże stworzenie

– mgr lic. Aleksander Sztramski

10:45 – 11:15 Dyskusja

11:15 – 11:30 Przerwa kawowa

II sesja, godz. 11:30 – 13:00

11:30 – 11:50 Boże wezwania są nieodwołalne. O świętości rodziny dziś

– Anna i Paweł Liczmańscy (Duszpasterstwo Rodzin)

11:50 – 12.00 Dyskusja

12:00 – 13:00 Panel dyskusyjny: Św. Józef a rodzina współczesna

Moderator: ks. Sławomir Kunka