Admissio i obłóczyny

Obłóczyny to wydarzenie, które zawsze budzi emocje w naszej wspólnocie. Zazwyczaj bywa tak, że może bardziej przeżywają je bliscy alumnów niż sami klerycy. Po raz pierwszy widzą oni swojego syna, brata, przyjaciela w stroju duchownym. Pojawia się wtedy płacz, radość i duma. Dla alumnów, którzy przyjmują strój duchowny to także wyjątkowe wydarzenie. Podobnie obrzęd admissio jest bardzo ważnym etapem formacji seminaryjnej, ponieważ jest to wyrażenie swojej gotowości do przyjęcia święceń w stopniu diakonatu i prezbiteratu przez alumnów piątego roku.

25.10.2020 roku podczas Mszy św. pod przewodnictwem ks. bpa Arkadiusza Okroja, alumni z roku trzeciego przyjęli strój duchowny, a z roku piątego zostali włączeni do grona kandydatów do święceń diakonatu i prezbiteratu.

Braciom z roczników V i III serdecznie gratulujemy i pamiętamy w modlitwie. Prosimy jednocześnie o modlitwę za powołanych, jak i o nowe, święte powołania kapłańskie i zakonne.