XX Pelplińskie Spotkania Duszpasterskie

W sobotę, 24 października, uczestniczyliśmy w XX Pelplińskich Spotkaniach Duszpasterskich, które ze względu bezpieczeństwa odbyły się w tym roku on-line. Wysłuchaliśmy trzech wykładów pod hasłem przewodnim: „Kapłan na miarę naszych czasów: ojciec, pasterz, męczennik?”
Pierwszym prelegentem był ks. prof. Marian Kowalczyk , który przybliżył nam postać sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego jako pasterza z jednej strony kochanego przez naród, a z drugiej strony odrzuconego nawet przez współbraci w kapłaństwie. Następnie ks. dr hab. Grzegorz Barth przywołał wzór św. Jana Pawła II. Ostatnia prelegentka, dr Milena Kindziuk, zaprezentowała nam historię życia i męczeństwa bł. ks. Jerzego Popiełuszki, urozmaiconą o wspomnienia jego matki, Marianny. Na koniec alumni mieli możliwość podzielnia się swoimi przemyśleniami i świadectwami wiary.
Serdecznie dziękujemy prelegentom oraz moderatorom naszego seminarium za przygotowanie techniczne i przeprowadzenie XX Pelplińskich Spotkań Duszpasterskich.